Mayıs-Aralık 2009


UNDP-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı projeyi 29Mayıs 2009 tarihinde imzaladı.

GEF Proje Ofisi ÖÇKKB Bünyesinde tahsis edildi. Tam zamanlı proje yöneticisi ile asistanı göreve başladı.

Proje Açılış Çalıştayı öncesi Proje Yönlendirme Komitesi Üyeleri ziyaret edilerek proje ve açılış çalıştayı hakkında bilgilendirildi. Açılış çalıştayı 11-12 Kasım 2009 tarihlerinde 120 katılımcı ile Ankara’da gerçekleştirildi. Taslak iş planı ve bütçe hazırlanarak çalıştayın iç oturumda proje ortaklarına sunuldu. Çalıştayın dış oturumunda, proje sonuçlarının tartışıldığı ve faaliyetlerin geliştirildiği kolaylaştırıcılar eşliğinde üç grup çalışması gerçekleştirildi.

Proje alanlarında yerel birimlerin kurulması amacıyla ilk olarak, İzmir ÖÇK Müdürlüğü 22 Temmuz 2009 tarihinde Foça’da kuruldu.

Proje ekibi Gökova ve Datça-Bozburun ÖÇK Bölgelerinde düzenlenen toplantılara katıldı ve proje yerel ilgi gruplarına tanıtıldı. Ayrıca, FAO Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Toplantısı, Bilim Danışma Komitesi Denizel Çevre ve Ekosistemleri Toplantısı’na katılım sağlandı.