Aralık 2009-Mart 2010


ÖÇKKB bünyesinde Proje Koordinatörü, Proje İdari Asistanı ve 7 kişiden oluşan bir uzman grubu görevlendirildi. ÖÇKKB İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde İş Geliştirme Birimi kuruldu ve birim için 3 uzman görevlendirildi.

Projenin dört yıllık ve 2010 yılı için detaylı iş planı, ÖÇKKB uzmanları ve proje ortakları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM) Milli Parklar Dairesi Başkanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) Su Ürünleri Dairesi Başkanlığı ile yapılan 4 ayrı toplantı sonucunda geliştirildi.

Ulusal Koruma Alanları Sistemi içerisindeki deniz alanlarının kapsamının genişletilmesi amacıyla Saros Körfezi’nin yeni bir ÖÇK Bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Yaklaşık 125,000 ha. deniz alanı hesaplanmıştır. Olası ÖÇK Bölgesi’nin sınırları, uluslararası sular ile ilgili görüş dikkate alınarak bölge koordinatları revize edilmiştir. Datça-Bozburun ve Gökova ÖÇK Bölgeleri sınır genişletme çalışmaları hazırlıkları devam etmektedir.

Proje kapsamında her alana has parametrelerin izlenmesi amacıyla ÖÇKKB tarafından tüm proje uygulama alanlarını da kapsayacak şekilde su kalitesi izleme projesi ihalesi yapıldı.

İlk Yönlendirme Komitesi Toplantısı 22 Şubat 2010 tarihinde 27 temsilcinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. İlgi grupları ile ilk toplantı denizel projelerin tamamlandığı Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi’nde yapıldı. Üç ulusal bir uluslararası (GEF Destekli ve UNEP/MAP tarafından yürütülen Akdeniz’in Geniş Ekosistemleri Bölgesel Ortaklığı, Karadağ Toplantısı) toplantıya katılım sağlanarak Proje ilgi gruplarına ve kilit aktörlere sunuldu.