Mart-Haziran 2010


Proje kapsamında proje alanlarında kurulması planlanan Yerel Birimlerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin taslak tebliğ hazırlandı. Ulusal Eğitim ve Uygulama Merkezi kurulması için Datça-İnbükü’nde yer tahsisi talebi Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı.

WWF-TR tarafından ÖÇKKB ortaklığında yürütülen Güney MEDPAN Projesi kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kaş Belediyesi, KASAD ve Kaş Balıkçılar Kooperatifi temsilcilerine Kaş-Gökova ÖÇK Bölgesi Deniz Planlama ve Yönetimi Eğitimi 1-7 Mayıs 2010 tarihlerinde Antalya’da verildi.

RAC/SPA’nın Deniz Koruma Alanları (DKA) ile ilgili Ekonomik Faaliyetler, DKA Yönetim Planı ve Tür Strateji ve Eylem Planları ile ilgili yayınlarının Türkçe’ye tercümesi ve basımı için gerekli izin alındı.

Beş ÖÇK Bölgesi’nde ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda hassas ve kullanım alanlarının tanımlanması kapsamında, Göcek Koyu’ndaki hassas fasiyeslerin demirleme faaliyetlerine karşı tonoz sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla birinci etap çalışması tamamlandı ve ikinci etap çalışmalarında ihale aşamasına geçildi

Hassas alan tanımı ve belirlenmesine yönelik bilimsel çalışmalarının yöntem ve kriterlerini tanımlamak amacıyla, Denizel Hassas Alanları Belirleme Çalıştayı, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlardan 73 temsilci ve uzmanların katılım ile 20-21 Mayıs 2010 tarihinde Akyaka Muğla’da gerçekleştirildi. Projenin ilerleyen aşamalarında kurulması planlanan Yerel Çalışma Grupları tanıtım toplantıları, Gökova ve Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgeleri’nde gerçekleştirildi.

Ulusal Koruma Alanları Sistemi içerisindeki deniz alanlarının kapsamının genişletilmesi amacıyla Saros Körfezi’nin yeni bir ÖÇK Bölgesi olarak ilan edilmesi için tüm Kamu Kurumlarından onay alındı.

Her alana has parametrelerin izlenmesi amacıyla Su Kalitesi İzleme çalışmaları 5 ÖÇK Bölgesi’nde başlatıldı. Deniz Kaplumbağası, Akdeniz foku ve Kum Köpekbalığı İzleme çalışmaları teknik şartnameleri tamamlanmış olup iş ihale aşamasındadır.

Teknik Komite ve DKKA Ulusal Strateji ve Eylem Planı Çalışma Grubu için ilgili kurumlar tarafından temsilciler görevlendirildi. Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi’nde yüzer araçlardan kaynaklanan tehditlerin kontrolü için denenmiş denetim ve koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi kapsamında, “Göcek Koruma ve Kullanma Esasları” tamamlanarak tüm kurumlara gönderildi ve geri bildirimler dikkate alınarak 4 Mayıs tarihinde tekrar iletildi.

İletişim Uzmanı ve DKKA internet portalı oluşturmak için İnternet Sayfası Tasarım ve İşletim Uzmanı görevlendirilerek çalışmalara başladılar.