Temmuz-Ekim 2012


Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde rehabilite edilerek uydu izleme araçları  takılan deniz kaplumbağalarını serbest bırakmak  ve Göcek ve Dalaman Koyları’nda kurulan şamandıraları kontrol edilmesi çerçevesinde 26 ve 27 Ağustos 2012’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Sayın İrfan Uzun ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu Genel Müdürü Sayın Osman İyimaya ile bir çalışma yapıldı.

Akyaka Muğla’da 28 Eylül 2012 tarihinde yerel balıkçıların yoğun katılımı (n = 55) ile Gökova ÖÇK Balıkçılığa Kapalı Alanların durumunu ve yönetimini değerlendirmek için bir toplantı gerçekleştirildi.

Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Hisarönü Koyu’nda, yerel balıkçıların talebi üzerine kurulan dört yeni balıkçılığa kapalı alan bölgeleri 18 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için Denizel Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalışması Ağustos 2012’de yapıldı. Çalışmanın ön sonuçları da 2012 yılı sonuna kadar hazır olması planlanmaktadır.

Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Strateji ve Eylem Planı nihai taslak olarak hazırlandı.

Yönlendirme Komitesi Üyeleri tarafından onaylanan üç yerel destek personeli, Foça Ofis ve Akyaka Eğitim ve Uygulama Merkezi için tahsis edildi.

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için ekonomik analiz raporları hazırlandı ve bölgeler tarafından desteklenen deniz ekosistem hizmetleri tespit ve değerlemesi yapıldı.

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Akdeniz Foku durumunu izleme çalışması başlatıldı.