Ocak- Nisan 2012


19-21 Mart 2012 tarihinde, e-öğrenme sistemine dayalı portal hazırlanmasını amaçlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin katılımı ile Denizel Biyolojik Çeşitlilik, Çevresel Ekonomiler ve Pazarlama konuları ile ilgili yüz yüze eğitim programı gerçekleştirildi.

23 Mart 2012 tarihinde, Datça- Bozburun ÖÇK bölgesi içerisinde potansiyel Balıkçılığa Kısıtlı Alanların tespiti konulu toplantı ilgili devlet temsilcileri, yerel yönetim ve yerel balıkçıların katılımı ile gerçekleştirildi.

Proje kapsamında hazırlanan Teknik Rapor Serisi hazırlandı ve proje internet sitesinden duyuruldu.

Akdeniz DKA Forum hazırlık toplantısı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, UNDP, MedPAN ve UNEP/MAP RAC-SPA temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi. Akdeniz DKA Forum’un 25-28 Kasım 2012 tarihlerinde Antalya’da yapılması kararlaştırıldı.  Proje Yöneticisi, Fransız Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen,  Akdeniz DKA Forum 2012 Yol Haritası oluşturma toplantısına, UNEP MAP, IUCN Akdeniz, WWF Akdeniz ve Fransa , MedPAN temsilcileri ile birlikte katıldı ve Barselona Sözleşmesi’ne taraflar toplantısının, Fransa’daki ilk bildirim için yan etkinlik organize edildi.

Dönem Ortası değerlendirme raporu sonlandırıldı ve Yönlendirme Komitesi üyeleri ile paylaşıldı.