Ekim 2011- Ocak 2012


Foça ve Gökova ÖÇK Bölgeleri için ara dönem işletme planları hazırlandı.

Her DKKA için yeni gelir getirici faaliyetler ara dönem fizibilite raporu hazırlandı.

Çevre Ekonomisi ve Ekonomik Prensiplerin Planlama Sürecine Entegrasyonu Kılavuzu, 23 Mart 2011’de deniz koruma alanı planlamasına dahil paydaşlar ile yapılan atölye çalışmasına dayanarak hazırlandı.

Gökova ve Datça ÖÇK Bölgeleri balıkçılık sosyo-ekonomisinde mevcut bilgi ve boşluklar nihai durum raporu, Balıkçılığa Kısıtlı Alanların yararları konusunda nihai iletişim eylem raporu, Gökova ve Datça ÖÇK Bölgeleri’nde balıkçılık sektörleri için alternatif gelir raporu hazırlandı.

Proje ara dönem değerlendirme çalışması 17-27 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Taslak rapor hazırlanmış ve TVKGM'ne görüş için sunulmuştur.