Temmuz-Ekim 2011


23 Haziran 2011 tarihinde düzenlenen toplantıda Gökova SEPA Yönetim Planı son haline getirildi.  (n=25)

Foça ve Gökova Ekonomik Değerlendirme Raporu, Çevre Ekonomisi Değerlemesi Prensipleri çerçevesinde hazırlandı.

Balıkçılığa Kısıtlı Alanlar'ın Faydaları  İletişim Eylem Ara Raporu tamamlandı.

Proje Bölge Teknik Sorumlusu Adriana Dinu  2-6 Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara ve Proje sahalarında incelemelerde bulundu.

Proje orta dönem değerlendirmesi öncesinde Etkin Yönetim Değerlendirme, Kapasite ve Mali değerlendirme izleme araçları kullanılarak tamamlandı.

Eylül 2011’de Proje Yöneticisi, MedPAN Bilim Komitesi’ne katılım sağladı.

Proje ile ilgili, 3 Adet Basın Açıklaması ve 37 makale/haber ulusal ve yerel basında, proje internet sitesinde, UNDP aylık e-bülteninde yayımlandı.