Nisan-Temmuz 2011


E-öğrenme programı İş Geliştirme Birimi ve Yerel Yönetim Birimleri personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek için tamamlandı.

UNEP-MAP RAC / SPA tarafından hazırlanan DKA’ların Yönetim ve  Ekonomik Yönleri Rehberi Türkçe olarak yayınlandı.

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından DKKA Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin tasarım ve tadilat işi tamamlandı. Merkezi için IT ekipmanları ve klimalar sağlanması için satın alma değerlendirme süreci tamamlandı. ÖÇKKB, Muğla Üniversitesi ve UNDP merkezin çalışmalarını kolaylaştırmak için ön protokol imzaladı.

Altı proje alanından ilgili yerel personel için düzenlenen; Koruma Alanları, Biyolojik Çeşitlilik ve DKKA’lara Giriş Eğitimi (n = 44) 1-5 Mayıs 2011 tarihinde Akyaka’da gerçekleştirildi. 

Merkezin Kapasite Geliştirme Programı ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla 20-22 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen bir çalıştayla hazırlandı. (n = 18)

WWF MedPO "MedPAN Güney Kapasite Geliştirme (CB) Programı" ortak eylemindeki 8 Akdeniz ülkesinden DKA yöneticilerine yönelik “İletişim ve Paydaş Katılımı üzerine Mentor Eğitimi”,  13-16 Haziran 2011’de Akyaka’da düzenlendi.