Ocak- Nisan 2011


9-15 Ocak 2011 tarihleri arasında, Akyaka’da  ÖÇKKB’nın proje kapsamında alınan yeni çalışanlarına kapsamlı oryantasyon eğitimi verildi.

Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin Akyaka’daki geçici mekanı Akyaka Belediye’sinin desteği ile oluşturuldu. ÖÇKKB, Merkez’in tasarım ve tadilatına başladı.

27-28 Ocak 2011 tarihleri arasında, Ulusal ve Uluslararası katılım ile DKKA Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin Kapasite Geliştirme Programı Hazırlanması toplantısı gerçekleştirildi.

UNEP- MAP RAC/SPA tarafından hazırlanan Denizel Türler/Yaşam Alanları Eylem Planı Türkçe olarak yayımlandı.
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Planlama Sürecinde Ekonomik Değerlerin Entegrasyonu Çalıştayı 23 Mart 2011 tarihinde 72 katılımcı ile gerçekleştirildi. Çalıştayın çıktılarından yol haritasını oluşturma konusunda yararlanıldı.

UNDP Türkiye-  NEW Horizons Youtube Kanalı'nda Proje kapsamında ilk yayını yapıldı.