Haziran-Ekim 2010


RAC/SPA Tür Strateji ve Eylem Planları ile ilgili yayınlarının tercümesi her konudaki uzmanına verilerek tamamlandı. İletişim uzmanı ve ÖÇK personeliyle birlikte taslak internet sayfası tasarımı tamamlandı. Basılı ve görsel materyallerin hazırlanması için Grafik Tasarım Uzmanı görevlendirildi.

Beş ÖÇK Bölgesi’nde ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda hassas ve kullanım alanlarının tanımlanması kapsamında, Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi denizel Biyolojik çeşitlilik Tespiti Projesi devam etmektedir.

Ulusal Koruma Alanları Sistemi içerisindeki deniz alanlarının kapsamının genişletilmesi amacıyla Saros Körfezi’nin yeni bir ÖÇK Bölgesi olarak ilan edilmesi teklifi Bakanlar Kurulu’na gönderildi.

Her alana has parametrelerin izlenmesi amacıyla Su Kalitesi İzleme çalışmaları 5 ÖÇK Bölgesinde devam etmektedir. Deniz Kaplumbağası, Akdeniz foku ve Kum Köpekbalığı İzleme çalışmaları devam etmektedir.

WWF –Akdeniz Programı’nın yürüttüğü Güney MEDPAN projesi ile birlikte ÖÇKKB İş Geliştirme Birimi’nin personeli başta olmak üzere, proje ortaklarının da katıldığı Deniz Koruma Alanları Sürdürülebilir Finansmanı Eğitimi 14-15 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Projede finansal planlama ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla 3 ulusal ve 2 uluslararası finans, ekonomi ve pazar araştırması uzmanı göreve başladı. Uzmanlar tarafından ÖÇKKB İş Geliştirme Birimi personeliyle birlikte yeni gelir getirici ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi için ilk arazi çalışmaları altı proje alanında Ağustos ve Eylül 2010’da gerçekleştirildi.

İş Geliştirme Birimi personeline finansal vizyon geliştirmesine yönelik becerilerin kazandırılması amacıyla hem yüz-yüze hem de e-öğrenme eğitimleri için hizmet alımı için ihaleye çıkıldı.

ÖÇKKB tarafından Fethiye-Göcek ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Sosyo-Ekonomik Araştırma Projeleri başlatıldı.

Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun ve Foça ÖÇK Bölgeleri’nde ayrıca Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda Yerel Çalışma Grubu Tanıtım Toplantıları Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirildi.

DKKA Sisteminin geliştirilmesi için hukuki destek vermek üzere Hukuk Uzmanı, pratik ve uygun Balıkçılığa Kısıtlı Alanlar’ın belirlemek ve kurulmasını desteklemek için Balıkçılık Sosyo-Ekonomisi Uzmanı ve Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi’nde yüzer araçlardan kaynaklanan tehditlerin kontrolü için denenmiş denetim ve koordinasyon mekanizması eylem planı hazırlamak üzere Deniz Hukuku Uzmanı göreve başladı.