Ekim 2010-Ocak 2011


Ulusal Koruma Alanları Sistemi içerisindeki deniz alanlarının kapsamının genişletilmesi amacıyla Saros Körfezi’nin yeni bir ÖÇK Bölgesi olarak ilan edilmesi teklifi Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine alınan Bakanlar Kurulu kararı uyarıca, Saros Körfezi’nin, yaklaşık 75 bin hektarlık bölümü ÖÇK Bölgesi ilan edilmiştir. Gökova ÖÇK Bölgesi de yaklaşık 50 bin hektar daha genişletildi. Konu ile ilgili ulusal ve yerel gazete ve internet sayfasında olmak üzere 57 haber yer almıştır.

ÖÇKKB tarafından 5 ÖÇKB Bölgesi’ndeki Alan Yönetim Birimlerinde görevlendirilmek üzere 17 personel işe alınmıştır.

DKKA ile ilgili ulusal ve yerel düzeyde bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla İngilizce ve Türkçe proje broşürü, çıkartma, poster ve yerel çalışma grupları ve balıkçılığa kısıtlı alanlar broşürleri basılmıştır.

Alan adları Türkçe olarak www.dka.gov.tr ve İngilizce olarakwww.mpa.gov.tr belirlenen Proje internet sayfasının tüm içeriği tamamlanmıştır ve sayfa Şubat ayında duyurulacaktır.

Beş ÖÇK Bölgesi’nde ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda hassas ve kullanım alanlarının tanımlanması kapsamında, Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi denizel Biyolojik çeşitlilik Tespiti Projesi tamamlanmıştır.

Her alana has parametrelerin izlenmesi amacıyla Su Kalitesi İzleme çalışmaları 5 ÖÇK Bölgesinde devam etmektedir. Deniz Kaplumbağası, Akdeniz foku ve Kum Köpekbalığı İzleme çalışmaları devam etmektedir.

Gökova ÖÇK Bölgesi Yönetim Planı tamamlanarak ÖÇKKB’ye sunulmuştur.

İş Geliştirme Birimi personelinin finansal vizyon geliştirmesine yönelik becerilerin kazandırılması amacıyla hem yüz-yüze hem de e-öğrenme eğitimleri için çalışmalar başlatılmış ve E-öğrenme senaryoları geliştirilmiştir.

ÖÇKKB tarafından Fethiye-Göcek ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Sosyo-Ekonomik Araştırma Projeleri devam etmektedir.

Teknik Komite toplantısının ikincisi ve Ulusal DKKA Strateji ve Eylem Planı Çalışma Grubunun ilk toplantısı aynı anda 23 temsilcinin katılımı ile 30 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Proje Yöneticisi tarafından 11-15 Ekim 2010 tarihinde Bratislava’daki UNDP-GEF-RBEC Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Yönetimi Projeleri Toplantısına katılım sağlanmıştır.

12-16 Aralık 2010 tarihinde Tunus’taki MEDPAN DKA Deneyim Paylaşımı Çalıştayı ve Genel Kurul ve Yönlendirme Komitesi Toplantısına katılım sağlanarak DKA kapasite geliştirme programı için olası işbirlikleri görüşülmüştür.