Proje İlerleme


2009-2013 yılları arasında gerçekleştirilmekte olan “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”, 2009 yılının Mayıs ayında resmi olarak başladı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ilerleme 3 aylık dönemler halinde, şu şekilde gerçekleşti:


 • Temmuz-Ekim 2012

  Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde gemilerden kaynaklı deniz kirliliğini azaltmak için yasal ve altyapı gereksinimleri değerlendirme raporu ve taslak eylem planını değerlendirmek için 5 Temmuz 2012 tarihinde Göcek, Muğla’da ilgili devlet temsilcileri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. (n = 30) devamı

 • Nisan-Temmuz 2012

  12 ve 13 Nisan 2012 tarihlerinde, Ayvalık ve Foça ‘da, ilgili il müdürlüklerinin temsilcileri, yerel yönetim, STK ve özel sektör temsilcileri ve üniversiteler ile birlikte gerçekleştirilen çalıştayda, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ve Foça ÖÇK Bölgesi'nin sürdürülebilir ve çevre dostu ekonomik faaliyetleri belirlendi. (n=25& n=28) devamı

 • Ocak- Nisan 2012

  15 Mart 2012 tarihinde, Muğla Akyaka’da, ilgili devlet temsilcileri, yerel yönetim, STK ve özel sektör temsilcileri, üniversiteler ile birlikte gerçekleştirilen , 4 ÖÇK bölgesinin sürdürülebilir ve çevre dostu ekonomik aktiviteleri belirlendi. (n=49) devamı

 • Ekim 2011- Ocak 2012

  Balıkçılığa Kapalı Alanlar’ın Faydaları ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi için potansiyel alanları belirlenmesi toplantısı yerel balıkçıların yoğun katılımı ile 10 Aralık 2010 tarihinde Selimiye’de gerçekleştirildi. (n=51) İş Geliştirme Birimi ve Yerel Yönetim Birimleri bilgi ve becerilerini geliştirmek için e-öğrenme platformu ve multimedya malzemeleri geliştirildi. Ayrıca Biyolojik Çeşitlilik, Korunan Alanlar ve DKKA'lara giriş modülleri de hazırlandı. devamı

 • Temmuz-Ekim 2011

  6 Temmuz, 10-12 Temmuz ve 16 Ağustos 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen, Proje Ortaklarının, Akademisyenlerin, STK’ların ve uzmanların katıldığı üç çalıştay sonunda, Ulusal Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Strateji ve Eylem Planı'nın ilk taslağı tamamlandı. (n=223) 28 Temmuz 2011 tarihinde, ÖÇKKB yerel personeline İletişim Stratejileri Eğitimi kapsamında, Proje Bilgilendirme ve Eğitimi Semineri verildi. (n=7) devamı

 • Nisan-Temmuz 2011

  Foça Özel Çevre Koruma Yönetim Planı Toplantısı yönetim planını sonuçlandırmak için yerel paydaşların katılımı ile 20-22 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi. (n=70) ÖÇKK ve Özel Çevre Koruma Yönetim sisteminin tanıtımı amaçlayan Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Sempozyumu yerel paydaşlara birlikte 30 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirildi. (N=88) UNDP ve TÜSSİDE arasında Ulusal MCPA Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlanması kolaylaştırmak için protokol imzalandı. devamı

 • Ocak- Nisan 2011

  İkinci Yönlendirme Komitesi toplantısı 28 Mart 2011’de düzenlendi. Toplantıdan Çıkan Kararlar; 1. Proje başlangıç raporu kabul edildi. 2. Eğitim Uygulama Merkezi Kapasite Geliştirme Programı hazırlık çalışmaları kabul edildi. 3. Proje’nin 2011 yılı için Çalışma Planı ve Bütçesi kabul edildi. 3 Komite üyesi ziyaret edilip, Proje Yönlendirme Toplantı sı öncesi projenin durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. devamı

 • Ekim 2010-Ocak 2011

  Ulusal Koruma Alanları Sistemi içerisindeki deniz alanlarının kapsamının genişletilmesi amacıyla Saros Körfezi’nin yeni bir ÖÇK Bölgesi olarak ilan edilmesi teklifi Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine alınan Bakanlar Kurulu kararı uyarıca, Saros Körfezi’nin, yaklaşık 75 bin hektarlık bölümü ÖÇK Bölgesi ilan edilmiştir. Gökova ÖÇK Bölgesi de yaklaşık 50 bin hektar … devamı

 • Haziran-Ekim 2010

  RAC/SPA Tür Strateji ve Eylem Planları ile ilgili yayınlarının tercümesi her konudaki uzmanına verilerek tamamlandı. İletişim uzmanı ve ÖÇK personeliyle birlikte taslak internet sayfası tasarımı tamamlandı. Basılı ve görsel materyallerin hazırlanması için Grafik Tasarım Uzmanı görevlendirildi. Beş ÖÇK Bölgesi’nde ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda hassas ve kullanım alanlarının tanımlanması kapsamında, Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi denizel Biyolojik … devamı

 • Mart-Haziran 2010

  Proje kapsamında proje alanlarında kurulması planlanan Yerel Birimlerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin taslak tebliğ hazırlandı. Ulusal Eğitim ve Uygulama Merkezi kurulması için Datça-İnbükü’nde yer tahsisi talebi Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. WWF-TR tarafından ÖÇKKB ortaklığında yürütülen Güney MEDPAN Projesi kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, … devamı

 • Aralık 2009-Mart 2010

  ÖÇKKB bünyesinde Proje Koordinatörü, Proje İdari Asistanı ve 7 kişiden oluşan bir uzman grubu görevlendirildi. ÖÇKKB İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde İş Geliştirme Birimi kuruldu ve birim için 3 uzman görevlendirildi. Projenin dört yıllık ve 2010 yılı için detaylı iş planı, ÖÇKKB uzmanları ve proje ortakları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü … devamı

 • Mayıs-Aralık 2009

  UNDP-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı projeyi 29Mayıs 2009 tarihinde imzaladı. GEF Proje Ofisi ÖÇKKB Bünyesinde tahsis edildi. Tam zamanlı proje yöneticisi ile asistanı göreve başladı. Proje Açılış Çalıştayı öncesi Proje Yönlendirme Komitesi Üyeleri ziyaret edilerek proje ve açılış çalıştayı hakkında bilgilendirildi. Açılış çalıştayı 11-12 Kasım 2009 tarihlerinde … devamı