Proje Genel Bilgileri


Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye’nin sahip olduğu yaklaşık 8 bin 500 km’lik kıyı şeridinde yaklaşık 3 bin bitki ve hayvan türü yaşamaktadır. Ancak Türkiye’nin denizel biyolojik çeşitliliği ciddi şekilde insan baskısı altında bulunmaktadır. Denizel yaşam alanlarının ve ekosistemlerinin tahribatı, denizel kaynakların aşırı kullanımı ve kıyı alanlarının dönüştürülmesi ve/veya tahribatı en temel tehditler arasında yer almaktadır. “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” Türkiye’nin ulusal deniz ve kıyı koruma sistemin güçlendirilmesi ve etkin yönetiminin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 2009 yılında başlayan projenin Nisan 2014’te tamamlanması planlanmaktadır.
 

Proje ile üç ana sonuca ulaşılması hedeflenmektedir:

* Mevcut Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının daha etkin yönetimi ve yeni deniz ve kıyı koruma alanlarının kurulmasına öncelik vermek için sorumlu kurumların ihtiyaç duyduğu kurumsal yapının ve kapasitenin güçlendirilmesi,

* Deniz ve Kıyı Koruma Alanları için finansal planlama ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile etkin iş planlamasının, yeterli düzeyde gelir üretiminin ve maliyet etkin yönetiminin sağlanması,

* Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının çok amaçlı kullanım alanlarında, ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi ve yönetimi için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması. • Proje’nin Türkiye’ye Katkısı

  •Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi”nin korunan alanlar iş programının uygulanmasına katkıda bulunacaktır. devamı

 • Gerekçe

  Türkiye’nin uzun kıyı şeridi boyunca var olan kıyı ve deniz alanları, küresel ölçüde önemli ve çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Türkiye’nin kara sularında, toplamda yaklaşık 3 bin bitki ve hayvan türü tespit edilmiştir. Bunların içerisinde halen Türkiye kıyılarında 100’den az sayıda bireyin yaşadığı ve Avrupa’nın nesli kritik derecede tehlike altında olan türlerinden biri olan Akdeniz … devamı

 • Deniz ve Kıyı Koruma Alanı (DKKA) nedir?

  Deniz ve Kıyı Koruma Alanları farklı amaçlarla tesis edilebilir, farklı tipte, farklı büyüklükte olabilir ve farklı şekillerde yönetilebilir. Bu nedenle, birçok farklı DKA tanımı mevcuttur. En basit tanımıyla, bir Deniz ve Kıyı Koruma Alanı; belli bir deniz alanının belirgin bir insan etkisinden korunması ve doğal, tarihi ve kültürel özelliklerinin muhafaza edilmesidir. Bu koruma yasalar ve …

  devamı

 • Türkiye’nin Deniz ve Kıyıları Hakkında Önemli Bilgiler

  Türkiye, barındırdığı önemli biyolojik çeşitlilik değerleri ile iki karasal (Kafkaslar ve Akdeniz) ve bir denizel (Akdeniz) alan olmak üzere üç bölgeye ayrılmakta ve küresel ölçekte 200 ekolojik bölge içerisinde yer almaktadır. Bu alanlar taşıdıkları koruma değerleri açısından dünyanın en önemli ekolojik bölgeleri içerisinde gösterilmektedir. – Ülkemiz, adalar hariç Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve … devamı