Proje’nin Türkiye’ye Katkısı


•Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi”nin korunan alanlar iş programının uygulanmasına katkıda bulunacaktır.
•Projenin sonunda, Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları sistemi yaklaşık olarak 100.000 hektar genişletilecek; yani başlangıca göre yüzde 44 artırılacaktır.
•Bu genişleme, yeni ÖÇK Bölgelerine ek olarak Balıkçılığa Kısıtlı Alanlar oluşturulması konusunda ilk önemli örneği oluşturacak ve denizel biyolojik çeşitliliğin korunması için Türkiye’nin gelecekteki aynı amaçlı çalışmalarında önemli bir uygulama olacaktır.
•Mevcut Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının daha etkin yönetimi hususunda yerel teşkilatlarda kapasite artırımı sağlayacaktır.
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ulusal Strateji ve Eylem Planı Önerisi hazırlanacaktır.
•Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının sürdürülebilir finansmanı için gerekli sistemler güçlendirilecektir. Bu, mevcut alanların yönetimini kolaylaştırırken aynı zamanda gelecekte deniz ve kıyı koruma alanlarının sayısı ve toplam alanlarının artırılması için sağlam bir zemin yaratacaktır.
•Kurumlar arası koordinasyon yapıları güçlendirilerek, önemli bir boşluk doldurulacaktır.
•Kurumlar ve diğer ilgi grupları, denizel biyolojik çeşitliliğe yönelik hem karasal hem de deniz kaynaklı tehditlere etkin müdahale edebilecektir.
•Deniz ve Kıyı Koruma Alanları sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacak, mevcut durumdaki değişimlerle beraber uzun vadede denizel biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumlu etkiler projenin tamamlanmasından sonra da devam edecektir.