Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi • Hakkında

  Türkiye’deki deniz ve kıyı koruma alanlarında yönetim etkinliğini artırmak amacıyla deniz koruma alanları yöneticileri ve uygulayıcılarına gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve edinilen bu bilgi ve becerinin sahaya taşınması için kurumsal ve sürdürülebilir bir kapasite geliştirme programına ihtiyaç vardır. Bu amaçla, “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi” projesinin hedeflerinden biri olan deniz ve kıyı koruma alanlarında kurumsal yapı ve kapasitenin geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında “Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi” Muğla- Akyaka’da, Akyaka Belediyesi tarafından sağlanan binada 2011 yılında faaliyete geçmiştir. Merkez hem ulusal hem de bölgesel ölçekte, deniz ve kıyı koruma alanları yöneticileri ve uygulayıcıları başta olmak üzere yerel yönetimler, turizm, balıkçılık gibi alan kullanıcıları ve yerel topluluklar için eğitim ve uygulama olanakları sağlayacaktır. Ayrıca, deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılacağı ve bu konuda çalışanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı bir öğrenme ortamının oluşturulması ile deniz ve kıyı koruma alanları arasında bir ağ oluşturulması hedeflenmektedir. devamı

 • Düzenlenen Etkinlikler

  Eğitim ve Uygulama Merkezi bünyesinde düzenlenen kapasite geliştirme etkinlikleri devamı

 • Kütüphane

  Eğitim ve Uygulama Merkezi kütüphanesinde bulunan yayınların listesi devamı

 • Merkez Adres ve İletişim

  Adres: Atatürk Caddesi No.14 Kat.2 Akyaka-Muğla devamı