KütüphaneDeniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi bünyesinde denizel ve kıyısal çevre konusunda hazırlanmış her türlü ulusal ve uluslararası yayının bir araya getirilmesi, tanzim edilmesi ve  yararlanmak isteyenlere sunulması amacıyla 2012 yılında bir kütüphane oluşturulmuştur.

DKKA Kütüphanesi’nde TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmalarını, deniz ve kıyı alanları mevzuatı ile ilgili belgeleri, ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülen deniz ve kıyı koruma projelerine dair raporları, UNDP, UNEP-MAP, RAC-SPA, MedPAN, REC ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurum ve platformların bilgilendirici yayınlarını, doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını ve denizel tür ve habitat koruma eylem planlarını bulabilirsiniz.

Yayınların aslına kütüphanemizden ulaşabilirsiniz. Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında sınırlı sayıda basılan yayına ulaşmak için doğrudan e-posta yoluyla iletişim kurabilirsiniz.

DKKA Kütüphanesi Adres: Atatürk Caddesi No.14/13 Akyaka Muğla

e-posta: dkkaprojesi@gmail.com