Foça ÖÇKB Yerel Çalışma Grubu İkinci Toplantısı Yapıldı

21.02.2014
Foça ÖÇK Bölgesi Yerel Çalışma Grubu, ikinci toplantısı 13 Şubat 2014 tarihinde Foça’da düzenlendi. Toplantıda Yerel Çalışma Grubu üyeleri tarafından Foça ÖÇKB Yönetim Planı Güncel Durumu masaya yatırıldı.

İlk toplantısı 26 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Yerel Çalışma Grubu’nun ikinci toplantısı 13 Şubat 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Konferans Salonunda yapıldı.
Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Harun GÜÇLÜSOY’un açılış konuşması ve Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi tanıtım filmi ile başlanan toplantıya Proje Saha Sorumlusu Esra KARTAL’ın “Deniz ve Kıyı Koruma Alanları: Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi” sunumu ile devam edildi.  Ardından İzmir Çevre ve Şehricilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü adına Biyolog Melis PARMAKSIZ tarafından Foça ÖÇKB Yönetim Planı için bugüne kadar yapılan çalışmaları içeren Güncel Durum Tablosu sunularak, bu tablonun katılımcıların katkılarıyla güncellenmesi sağlanarak, Yerel Çalışma Grubu üyelerinin Yönetim Planı’nın daha etkin uygulanması konusunda önerileri alındı.

Oniki kurumdan temsilcilerin üye olduğu Yerel Çalışma Grubu, “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz aylarda Valilik Makamı Oluru ile kuruldu. Yerel Çalışma Grubu, Foça ÖÇK Bölgesi Yönetim Planının etkin uygulanması için çalışmalarını yürütecek. Bu  çalışmaların koordinasyon ve sekretarya görevini İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü yürütecek.

Yerel Çalışma Grubu'na üye olan kurumlar;

Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma ve İşleme Teknolojisi Bölümü, IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG)'dur.