Balıkçılıkta bilgi eksikliği temel sorun

30.11.2013
Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), tarafından yürütülen “Sorumlu Balıkçılık Uygulamalarına Geçiş Projesi” kapsamında gerçekleştirilen anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde yapılan ankete katılanların büyük bir kısmının, sorumlu balıkçılık konusunda ciddi bilgi eksikliği içinde olduğu belirlendi.

Yerel paydaş ve katılımcılara uygulandı

Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi’nde gerçekleştirilen ankette 22 soru soruldu. Projenin yerel ölçekte, balıkçılar dışındaki, paydaş ve katılımcılarına uygulanan ankete katılanların büyük çoğunluğunun verdiği cevaplar, balıkçılığa kapalı alanlar konusunda bilgi sahibi olunsa da sorumlu balıkçılık uygulamalarına ilişkin temel konularda önemli oranda bilgi ve bilinç eksikliği olduğunu ortaya çıkardı.

Balıkçılığa kapalı alanlar konusunda farkındalık yüksek
Ankete katılanların verdiği cevaplar, balıkçılığa kapalı alanlar konusundaki bilinç seviyesinin yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Katılımcıların, özellikle balıkçılığa kapalı alan oluşturulmasının nedenleri ve bulundukları bölgedeki balıkçılığa kapalı alanlar hakkında tatmin edici seviyede bilgi sahibi oldukları gözlendi.

Temel konularda bilgi eksikliği var
Anketten çıkan sonuçların düşündürücü tarafıysa temel balıkçılık konularında ortaya çıktı. Cevaplar, Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi’nde görülen Akdeniz foku ve Ada Martısı gibi türler hakkında yeterli bilgi sahibi olunmadığını gösterdi. Bunun yanı sıra, yasadışı balıkçılığın önlenmesi, avlanma sezonlarına ilişkin kurallara uyulması gibi düzenlemelerle birlikte, trol ile gırgır arasındaki farklar gibi temel balıkçılık bilgisi gerektiren konularda da yeterli bilgi sahibi olunmadığı ortaya çıktı.

Anket, projenin önemini gözler önüne serdi
Yapılan anket çalışmasından çıkan düşündürücü sonuçlar, “Sorumlu Balıkçılık Uygulamalarına Geçiş Projesinin” önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’deki deniz kaynaklarının akılcı avcılığı, denetimli satış süreci ve bilinçli talebini yaymak amacıyla yürütülen proje kapsamında devam eden çalışmalarda, sorumlu balıkçılık ile ilgili bilgi ve bilinç eksikliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.