Projenin Son Yönlendirme Komitesi Toplantısı Yapıldı

03.10.2013
2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 4. Yönlendirme Komitesi toplantısı 2 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Osman Öztürk, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından Program Yöneticisi Sayın Katalin Zaim’in katıldığı toplantıya proje yönlendirme komitesi üyesi kurumlardan katılım gerçekleşti. Toplantıda açılış konuşmalarının ardından Proje Koordinatörü Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Güner Ergün projenin hedefleri kapsamında gerçekleştirilen kazanımların anlatıldığı proje sunumunu yaptı. Tartışma bölümünde projenin Türkiye’de korunan alanlara katkısı olumlu olarak değerlendirildi ve devamlılığı konusu tartışıldı.


Toplantıya 19 kurumdan toplam 31kişi katıldı. Toplantıya katılan kurumlar:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz  ve İç Sular Düzenleme  Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Plan Prensipler Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığıı, , Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü, Sualtı Araştırmaları Derneği ve UNDP Türkiye.