Kadın Balıkçılar’dan projeye tam destek

10.10.2013
Akdeniz Koruma Derneği (AKD) tarafından yürütülen “Kadın Balıkçılar Projesi” ile ulaşılan balıkçı kadınlar projeye tam destek veriyor.

SGP – COMDEKS   ve GEF desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve UNDP tarafından yürütülmekte olan “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” ve Vehbi Koç Vakfı tarafından destek verilen Kadın Balıkçılar Projesi’nin ön saha çalışmaları tamamlandı.
Proje kapsamında şimdiye dek Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde aktif olarak balıkçılık yapan 70 kadın balıkçıya ulaşıldı. Gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde ihtiyaçları tespit edilen ve durumları hakkında bilgi edinilen kadın balıkçılar “bir kurumun ilk kez onları düşündüğünü ve proje kapsamında gerçekleşecek olan faaliyetlere destek vereceklerini ifade” etti.


Kooperatifler ve yerel yönetimler bilgilendirildi
Bölgede yürütülen kapsamlı çalışmalarda, projenin amacı, hedefi ve faaliyetleri hakkında yerel halk, balıkçı liderleri, bölgedeki su ürünleri kooperatif başkanları ve yerel yönetimlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Bölge kültürünün doğal bir parçası olan kadın balıkçılara destek verilmesi çalışmalarının bölgede yaşayanların büyük desteğini aldığı gözlendi.


Kadın balıkçılara uluslararası destek
Projenin sahada devam eden çalışmalarının yanında, proje internet siteleri

www.kadinbalikcilar.com,

www.fisherwomentr.com,

www.akdenizkoruma.org.tr/html/egenin_kadin_balikcilari.html

üzerinden faaliyetler de devam ediyor. Bu kapsamda,  uluslararası kadın balıkçı sivil toplum kuruluşları ve kadın balıkçı kooperatifleri ile bağlantılar gerçekleştiriliyor ve kadın balıkçılara uluslararası destek sağlanıyor.