Projenin Kadın Emekçileri

30.08.2013
2009 yılında başlayan proje her aşamada ve her alanda kadın emeğini değerlendiriyor ve takdir ediyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın temel hedeflerinden biridir. Program, gelişim önünde bir engel ve insani kalkınma yolunda bir çıkmaz olarak değerlendirdiği toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu, yürütmekte olduğu faaliyetlerin hemen hepsinde özel olarak önemsemekte ve öncelik tanımaktadır.

Kadınlar, hem doğal kaynak bilgileri, hem ortaya çıkardıkları çözümler hem de toplumdaki farklı rolleri açısından doğa koruma çalışmalarında kilit role sahiptir. Türkiye’nin deniz ve kıyı koruma faaliyetlerinin iyileştirilmesi için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın uygulayıcı ortaklığında 2009’dan beri yürütülen Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi toplumsal cinsiyet bileşenine özel önem veriyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı hedef ve prensipleri çerçevesinde Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi de çalışmalarının her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek olmaktadır. Proje çalışanlarından yerelde beraber çalışılan proje destekçilerine, paydaşlarına kadar her aşamada kadının emeğini değerlendirmekte ve takdir etmektedir.