Korunan Alanlar için yerel çalışma grupları faaliyetlerine başlıyor

27.06.2013
Muğla Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgeleri’nde kurulan yerel çalışma grupları, tanışma toplantılarıyla bir araya geldi. Gökova, Datça-Bozburun, Köyceğiz-Dalyan ve Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgeleri’nde gerçekleştirilen toplantılara resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra, konuyla ilgili çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi de katıldı.

Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında oluşturulan yerel çalışma grupları, faaliyetlerine başlıyor. Gökova, Datça-Bozburun, Köyceğiz-Dalyan ve Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgeleri’nde 17-21 Haziran arasında düzenlenen beş toplantıyla bir araya gelen yerel çalışma grupları, resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra, konuyla ilgili çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden oluşuyor. İlgili bakanlık birimleri, valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, su ürünleri kooperatifleri ve derneklerin temsilcilerinden oluşan toplam 49 katılımcı, bir hafta boyunca gerçekleştirilen beş ayrı toplantıda görüşlerini paylaşma fırsatı buldu.

Yönetim planlarının uygulama süreci anlatıldı

Yerel çalışma grupları, proje ile elde edilen kazanımların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu amaçla kurulan sistemin proje tamamlandıktan sonra da devam edebilmesi açısından önemli işleve sahip bulunuyor. Düzenlenen tanışma toplantılarında, Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ile ilgili olarak bilgi verilirken, yerel çalışma gruplarının kuruluş amacı da katılımcılara anlatıldı. Toplantılarda katılımcılar ayrıca, yönetim planlarının hazırlık ve uygulama süreçleri hakkında da bilgilendirildi.

Her bir alanın kendine özgü sorunları tartışıldı

Toplantılarda alanların sorunlarına ve önceliklerine göre farklı konular öne çıktı. Toplantı serisi, Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Akyaka’da kurulan Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim Uygulama Merkezi’nde 17 Haziran tarihinde Gökova ÖÇK Bölgesi Yerel Çalışma Grubu Toplantısı ile başladı. Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi Müdürü Bekir Erdoğan’ın açılış konulması ile başlayan toplantıda, Gökova ÖÇKB içinde faaliyet gösteren yerel yönetimler, il müdürlükleri, Marmaris Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, Su Ürünleri Kooperatifi gibi diğer ilgili kurum temsilcileri de Gökova ÖÇKB’si için hazırlanmış yönetim planı ile ilgili görüşlerini ve yapılması planlanan yönetim planı ile ilgili değişiklikleri ve beklentilerini dile getirdi.

Datça-Bozburun ÖÇKB’nin ilk yerel çalışma grubu toplantısı iki ayrı oturum olarak, 18 Haziran 2013 Salı günü Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde, 19 Haziran 2013 Çarşamba günü Selimiye Köyü Muhtarlık Toplantı salonunda gerçekleşti. Katılımcılar Datça-Bozburun ÖÇKB’si için hazırlanacak yönetim planı ile ilgili görüşlerini ve beklentilerini dile getirdi. Bölge’nin var olan yönetim planına denizel alanlar ile ilgili düzenlemelerin eklenmesi, faaliyetlerin belirlenmesi ve olası paydaşların belirlenmesi için daha sonraki toplantıya kadar ön çalışmaların yapılması kararları alındı.

20 Haziran 2013’te Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan Köyceğiz-Dalyan Yerel Çalışma Grubu toplantısına katılan DALKO Başkanı Muhammet AKTAŞ her türlü koruma faaliyetinin destekçisi olduklarını ancak yönetim planı gibi önemli bir dokumanın tüm taraflarca koşulsuz kabul edilebilecek ve uygulanacak bir belge olarak hazırlanması gerektiğini vurguladı. Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Lütfi YILDIZ, Köyceğiz Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nden de temsilcilerin katılmasının yönetim planının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu, yönetim planı kapsamında bu okullarda teknik anlamda denizel alanlara hakim olarak yetişen kişilere yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri olması durumunda vizyon sahibi ve doğa korumaya hakim insanlar kazanılabileceğini söyledi.

21 Haziran 2013’te Fethiye Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan Fethiye-Göcek ÖÇKB Yerel Çalışma Grubu toplantısında ise belediyelerin altyapı gereksinimleri, Fethiye Körfezi içinde planlanan balıkçılığa kapalı alanlar, dalış sporu ile ilgili yapılması gereken düzenlemeler toplantıda öne çıkan konular, hazırlanacak yönetim planı için de temel konular olarak belirlendi.