Foça ve Gökova’nın amatör balıkçılık değeri 153 milyon TL

24.06.2013
Akdeniz Koruma Derneği’nin (AKD), “Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Raporu” tamamlandı. Rapora temel oluşturan çalışmalarda, Foça Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’ndeki amatör balıkçılığın değeri yaklaşık 120 milyon TL olarak belirlenirken, Gökova ÖÇK Bölgesi’ninki yaklaşık 33 milyon TL olarak saptandı.

Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, AKD tarafından tamamlanan “Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Raporu” ile çarpıcı veriler ortaya koyuldu. Aralık 2012-Mart 2013 arasında gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen verilerin hesaplanması sonucunda, Foça ÖÇK Bölgesi’ndeki amatör balıkçılığın ekonomik değeri yaklaşık 120 milyon TL (119.234.490 TL) ve Gökova ÖÇK Bölgesi’ndeki amatör balıkçılığın ekonomik değeri ise yaklaşık 33 milyon TL (33.250.144 TL) olarak tespit edildi.

Amatör balıkçılık lisansı için beklentiler tespit edildi

Özellikle son yıllarda büyük rağbet gören amatör balıkçılığın düzenlenmesi çalışmaları doğrultusunda bireylerin bir yıllık zorunlu amatör balıkçılık lisansı için ödeme istekleri de değerlendirildi. Bu kapsamda, Foça ÖÇK Bölgesi için toplam 593.206 TL ve Gökova ÖÇK Bölgesi için de 139.740 TL ekonomik değer hesaplandı. Bu miktarlar, amatör balıkçılıkla uğraşmak isteyen bireylerin yıllık temelde ödemeye razı oldukları amatör balıkçılık lisans ücreti olarak amatör balıkçılığa ilişkin eğitim, bilgilendirme ve sertifikalandırma faaliyetleri için yeterli bir bütçe olarak değerlendirildi.

“Sorumlu” olmanın önemine dikkat çekildi

Raporda, amatör balıkçılığın, Türkiye’de de özellikle son on yılda hissedilir bir gelişme gösterdiğine dikkat çekilirken, yönetimsel düzeyde gereken düzenlemelerin öngörülü bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Amatör balıkçılığın önemini her yönüyle ortaya koyacak çalışmaların özendirilmesi ve sürdürülebilir bir amatör balıkçılık için lisans sistemine geçilmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, “sorumlu amatör balıkçılık” ve “sorumlu amatör balıkçı” kavramlarının benimsenmesinin de bu noktada hayati önem taşıdığı vurgulandı.