Datça- Bozburun ÖÇK Bölgesi’nde Sorumlu Balıkçılık Uygulamaları

18.03.2013
Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Ekolojik Araştırmalar Grubu tarafından 2013 yılı içinde gerçekleştirilecek “Sorumlu Balıkçılık” projesi ile Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi’nde yasadışı ve aşırı balıkçılıktan kaynaklı deniz ekosistemine verilen zararların azaltılması hedeflenmektedir.

2012 yılı içerisinde Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki Datça Yarımadası denizlerinde 4 adet Balıkçılığa Kapalı Alan (BKA) ilan edilmiştir. BKA, Ekosistem Temelli Balıkçılık Yönetimi (ETYB) için belli başlı araçlardan biridir ve sürdürülebilir kullanım için kumbara alanlardır. Deniz Koruma Alanları’na (DKA) yönelik en büyük tehdit bu alanlarda yasadışı ve aşırı balıkçılık uygulamalarıdır. Yasadışı uygulamalar, biyolojik çeşitliliği azaltır, deniz ekosistemini bozar, yerel ekonomik zararlar verir. Sualtı Araştırmaları Derneği, Ekolojik Araştırmalar Grubu, Datça - Bozburun ÖÇK Bölgesi Sorumlu Balıkçılığa Geçiş Projesi ile; bu zararların azaltılması yönünde ilgili aktörleri sorumlu davranış ve göreve davet etmek planlanmakta ve katılımcıları ödüllendiren çözümler üretmek amaçlanmaktadır. 


GEF Küçük Destek Programı (SGP) – COMDEKS, Satoyama İnisiyatifi  ve Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi tarafından desteklenen projede, denizde aşırı ve yasadışı balıkçılığı azaltmaya yönelik düşünce ve davranış değişimi yaratarak, deniz ve kıyı ekosistemini korumak, yerel balıkçılık ve balıkçılığa bağlı ekonomilere pozitif katkı sağlamak hedeflenmektedir. Denizde denetim süreci fiziksel ve coğrafik şartlar gereği oldukça güç iken karada arz ve talep sürecinde denetim daha pratik ve verimli olduğu düşünülmektedir.


Sorumlu Balıkçılık Sertifikası
Proje kapsamında, konusunda uzman olan ekipler, “Sorumlu Balıkçılık Eğitim Seti” seminerleri, pilot ürün tasarımı ve uygulamaları, nesli tehlike altındaki türlerin tanıtımı, eğitim platformları, bilgilendirici tabela ve levha uygulamalarını paydaşlarla birlikte gerçekleştireceklerdir. Katılımcı paydaşlar, Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) tarafından “Sorumlu Balıkçılık Sertifikası” ile ödüllendirilerek ticari veya gönüllü aktivitelerinin bölge, ülke ve uluslararası platformlarda tanıtımları yapılacaktır.  Ayrıca, proje ile Sorumlu Amatör Balıkçılık,  Sorumlu Kıyı Balıkçılığı, Sorumlu Restoran ve Sorumlu Tüketici aktörlerine rol ve sorumluluk verilmesi de planlanmaktadır.


Yoğun basın çalışmaları ile de Datça - Bozburun ÖÇK Bölgesi ekosisteminin değeri, Deniz Koruma Alanı kavramının önemi ve denizel kaynakların nasıl kullanılması gerektiğine dair usul ve bilgiler öncelikle yerel ve daha sonra bölgesel, ulusal çapta kamuoyuna aktarılacaktır.


Daha fazla bilgi için: http://1balikcokbalik.org/