Akdeniz Küçük Adalar İnsiyatifi Akdeniz’in mirasına sahip çıkıyor

13.03.2013
Conservatoire du littoral (Fransız Kıyı Koruma Ajansı), 2006 yılından bu yana, Akdeniz Küçük Adaların korunmasına dayalı bir program koordine etmektedir. Bu sayede alanda somut eylemler uygulamakta ve Akdeniz’de yönetici ve uzmanlar arası bilgi ve deneyimin paylaşılmasını desteklemektedir.

Akdeniz’de çok sayıda küçük ada vardır ve bu adalar doğal bir miras barındırmanın yanı sıra  varlığını devam ettiren  çok sayıda medeniyetlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapmaktadır. Kıyılardan çok uzakta veya ulaşılması oldukça zor bu küçük adalar yıllarca izole olmalarından dolayı, Akdeniz’in kültürel ve doğal mirasını büyük çoğunlukla korumuşlardır. Bugün, izolasyon kırılmış ve küçük adalar ulaşılabilir ve hatta oldukça ilgi gören yerler haline gelmiş durumdadırlar. Adalarda, doğal sit alanı oluşturma gibi önlemlerin olmaması ve kaynakların aşırı sömürülmesi doğanın bozulmasına ve geri dönülemez tahribata neden olmaktadır.

Bu adaların doğal ve kültürel miras değerinin farkında olan doğa koruma alanındaki paydaşlar, küçük adaların korunması için birtakım tedbirler hayata geçirmiştir. Ancak, halihazırda çok az sayıda bu şekilde yönetilmekte hatta çok sayıda ada ya da adacık hala bilinmemektedir.


Bu gözlemlere dayanarak, Conservatoire du littoral (Fransız Kıyı Koruma Ajansı), 2006 yılından bu yana, Akdeniz Küçük Adaların korunmasına dayalı bir program koordine etmektedir. Bu sayede alanda somut eylemler uygulamakta ve Akdeniz’de yönetici ve uzmanlar arası bilgi ve deneyimin paylaşılmasını desteklemektedir. Küçük adalarda 7 yıldan daha fazla süren tecrübe ve eylemlerden sonra Akdeniz’de bir iletişim ağı  oluşturmak ve kıyı bölgelerin uzun vadeli ve etkin korunması hedefinin de gerçekleştirilmesi için güvenilir güçlü ortakların katılımı (Bakanlıklar, Kıyı koruma kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, bilim adamları, yöneticiler, ...) ve fon (Fransız GEF, Rhone Su Ajansı, Akdeniz ve Korsika ve Marsilya Şehri...) ile Akdeniz Küçük Ada İnsiyatifi (PIM Initiative)  geliştirilmiştir.


Detaylı bilgi için : http://initiative-pim.org /en