Fransız Kıyı Koruma Ajansı deneyimlerini Akdeniz ile paylaşıyor

13.03.2013
Fransa’da 1975’te kurulan ve Ekoloji Bakanlığı denetimi altında faaliyet göstermeye başlayan bir kamu kuruluşu olan “Conservatoire du Littoral”, deniz ve göl kıyılarındaki peyzajın korunmasının yanı sıra doğal alanların da korunmasına ilişkin bir arazi politikası yürütmektedir.

“Conservatoire” arazi iktisap etmekte ve söz konusu arazilerin yönetimini (öncelikli olarak) yerel makamlara, diğer kamusal yapılara (Milli Park, Tabiatı Koruma Alanları…) veya STK’lara verilmesini sağlamaktadır. Bu alanlar (biyolojik çeşitlilik, habitat ve peyzaj da dahil) tabiatın korunması için tesis edilmiş alanlar olmakla birlikte halka da açıktır. Bugün itibariyle Conservatoire ve ortakları 153.000 hektar alanı korumaktadır ki bu, Fransa’da metropoliten alanlara dahil kıyı şeridinin % 12’sinden fazlasını ve yaklaşık 600 tabiat alanını temsil eder. Uzun vadeli strateji kapsamında ajansın hedefi, 2050 yılı itibariyle toplam kıyı şeridinin 1/3’ünü koruma kapsamına almaktır.


Conservatoire, 1990’lardan bu yana dünyanın dört bir yanında, özellikle de Akdeniz’de kıyıların korunmasına yönelik çok sayıda uluslararası faaliyetin içerisinde yer almış, bu faaliyetlerde kıyı alanlarına dair politikaların ve koruma stratejilerinin oluşturulmasında ve  bütünleşik kıyı alanı planlamasında, kıyı koruma kurumlarına destek verme konusunda, deniz, kıyı ve ada alanlarına ilişkin pilot projelerin geliştirilmesinde ve kıyı koruma çalışmaları yapan personelin kapasitesinin geliştirilmesinde uzmanlık ve deneyimini sunmuştur. Conservatoire özellikle sahada somut faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve tüm Akdeniz havzasından yöneticiler ve uzmanlar arasında bu alanlarla ilgili bilgi ve iyi uygulama paylaşımının güçlendirilmesi yoluyla Akdeniz Küçük Adaları’nın yönetimini teşvik etmek ve yönetime destek sağlamak için faaliyet veren PIM  Girişimi’nin de 2006 yılından bu yana koordinatörlüğünü üstlenmektedir.


Daha fazla bilgi için: http://conservatoire-du-littoral.fr