Gökova ÖÇK Bölgesi Hayalet Ağ Avcıları Projesi Başlıyor

11.03.2013
Gökova Yelken Kulübü ve Akdeniz Koruma Derneği ortaklığında yürütülecek olan Hayalet Ağ Avcıları Projesi çerçevesinde, Gökova Körfezi’nde bulunan ve ekosistem üzerinde av baskısı oluşturan hayalet ağlar denizel ortamdan uzaklaştırılacak.

Hayalet ağ, kazayla veya bilerek deniz dibinde bırakılan av araçları için kullanılan bir terimdir. Denizel ekosistemler üzerinde, aşırı avcılığın verdiği zararın yanında azımsanmayacak bir baskıyaneden olur. Birçok bilimsel çalışma, deniz dibinde bırakılan av araçlarının çoğunun doğada çözünmemekle birlikte, pasif olarak avlanmaya devam ettiğini göstermektedir. Hayalet ağların pasif olarak avlanmaya devam etmesi durumu kullanılan av aracının materyaline, bulunduğu derinliğe, dip coğrafi yapısına ve hidrodinamik etkenlere göre 2-8 yıl arasında olduğu da bilinmektedir.


Gökova Yelken Kulübü ve Akdeniz Koruma Derneği ortaklığında yürütülecek  olan ve GEF Küçük Destek Programı (SGP) – COMDEKS ve Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi tarafından desteklenen ‘Hayalet Ağ Avcıları’ projesi, Gökova ÖÇK Bölgesi’nde de büyük oranda rastlanan Hayalet Ağ problemine çözüm bulmak adına geliştirildi. 1 Mart 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen başlangıç toplantısı ile idari ve teknik olarak bilgilendirilen proje sorumlusu,  projenin amacını,  Gökova ÖÇK Bölgesi’nde balıkçılığa kapatılan altı alanın etkin ve sürdürülebilir korunması, hayalet ağların denizel ortamdan uzaklaştırılarak, ekosistem üzerindeki baskının azaltılmasını sağlamak olarak belirtti.


Kapatılan alanların ekosistem restorasyonu sürecinde olumsuz etki yaratan hayalet ağların temizlenmesi hedeflenen projede, balıkçıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, söz konusu av araçlarının ekosistemden uzaklaştırılması ve sürdürülebilir koruma için iletişim ve veri ağı kurulması hedeflenmektedir. Bu süreçte yer alan paydaşlardan balıkçılar öncelikli grup olarak belirlenmekle birlikte, alanı etkileyen ve etkilenen grup olarak hem temizlik çalışmalarında hem de sürdürülebilir koruma faaliyetlerinde etkin rol oynamaları sağlanması hedeflenmektedir.