Geleceğimiz Ağa Takılmadan Deniz Koruma Alanlarımızı Arttıralım

08.03.2013
UNDP SGP ve “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, denizlerde ve iç sulardaki tür çeşitliliğini tehdit eden hayalet avcılıkla mücadele için yapılması gerekenler belirlendi.

Su ürünleri avcılığı sırasında kaybedilen ya da kopan av araçlarının denizlerde ve iç sularda avlanmaya devam etmesi olarak adlandırılan hayalet avcılığın oluşturduğu tehdit giderek artıyor.

UNDP SGP ve GEF projesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yayımlanan rapora göre dünyada her yıl 1 milyon deniz kuşu ve 100 binin üzerinde deniz memelisi bu ağlar nedeniyle yaşamını kaybediyor. Çoğunluğu sentetik olan ağ malzemeleri 8-10 yıla kadar hayalet avcılık yapabiliyor.  Bu süre zarfında ağların çürümesi ve kurşundan yapılmış parçaları, deniz canlılarına ve bitki örtüsüne telafisi mümkün olmayan fiziksel ve kimyasal zararlar veriyor. İzmir, Gökova ve İskenderun körfezlerinde yapılan araştırmalara göre hayalet avcılık nedeniyle bir yıllık ekonomik kayıp yaklaşık 1 milyon TL’yi buluyor.

Rapora göre, Hayalet avcılığın biyolojik, ekolojik ve ekonomik anlamda ortaya çıkan olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenlerin şunlar olduğu belirtiliyor;

1. “Ekosistem Tabanlı Balıkçılık Yönetimi” prensiplerinin ve ilgili mekanizmalarının hayata geçirilmesi,
2. “Hayalet Avcılık Veri Tabanı” ve “Hayalet Avcılık Risk Haritası”nın oluşturulması,
3. Balıkçılık ve deniz ürünlerini satılması vb konularda resmi ve gönüllü sertifika sistemlerinin desteğiyle hayata geçirilmesi,
4. Balıkçı teknelerinde, “Kayıp Araç Toplama Kılavuzu” ve ilgili aparatların bulunmasının sağlanması,
5. İlgili taraflar arasında sosyal paylaşım, internet sitesi vb ağlar yoluyla iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmak,
6. Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sistemi’nin Güçlendirilmesi Projesi ve Kilikya Derneği ve Çanakkale Koza Gençlik sonuçlarının yaygınlaştırılması,
7. Sorumlu balıkçılık ve hayalet avcılıkla mücadelede olumlu katkısı olacak yeni malzemelerin ve uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
8. İşaret malzemelerinde standartlaşmanın sağlanması ve kalitesiz malzemelerin kullanılmasının önüne geçilmesi,
9. Sorumlu balıkçılık ve hayalet avcılıkla mücadelede olumlu katkısı olacak alternatif av malzemelerinin geliştirilmesi ve tanıtımı,
10. Su Ürünleri Kooperatifleri’nin BM kooperatifler yılı münasebetiyle güçlendirilmesi, borç ve sıkıntılarının çözümü için desteklenmesi ve “Ekosistem Tabanlı Balıkçılık Yönetimi” konusunda teşvik edilmesi,  bilgi ve yetkilerinin arttırılması ve rollerinin yeniden belirlenmesi,
11. Tüm bu unsurların ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alması.

İlgili raporu aşağıdan pdf olarak okuyabilirsiniz.