ÖÇK Bölgelerinde Koruma Etkinliği Yeni Çalışmalarla Güçlendirilecek

08.03.2013
Akdeniz Koruma Derneği (AKD), Foça ,Gökova ve Dalyan-Köyceğiz ÖÇK Bölgeleri’nin koruma etkinliğinin güçlendirilmesi için yeni çalışmalara başlıyor.

Akdeniz Koruma Derneği, Foça, Gökova ve Köyceğiz Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgelerinin koruma etkinliğinin güçlendirilmesi için bilgilendirme, deniz koruma alanları algı analizi, profesyonel ve amatör balıkçıların sosyo-ekonomik durumu tespiti, kadın balıkçıların desteklenmesi konularında çalışmalar yürütecek. 1 Mart 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen toplantı ile başlayan projeler, 2014 Nisan ayında tamamlanacak.


Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Durumu Tespit Çalışması
Gökova ve Foça ÖÇK Bölgelerinde yürütülecek saha çalışmaları ile amatör balıkçıların bölgedeki sosyal ve ekonomik özelliklerinin ortaya koyulması ve amatör avcılığın oluşturduğu ekonomik değerin saptanması hedeflenmektedir. Bunun için bölgedeki amatör balıkçılarla anket çalışmaları yapılarak sonuçlar AKD uzmanları tarafından değerlendirilecek.


Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Analizi Çalışması
Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi denizel alanında faaliyet gösteren profesyonel balıkçıların sosyo-ekonomik durumlarının ortaya koyulması, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerine yönelik tehditlerin belirlenmesi, daha önce yapılmış çalışmalar ile güncel çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu kapsamda bölgedeki balıkçılar ve balıkçılıkla ilgili kişilerle anket ve arazi çalışmaları yapılarak sonuçlar uzmanlar tarafından değerlendirilerek rapor haline getirilecektir.


Deniz Koruma Alanlarında Algı Ölçme Çalışması
2009 yılında başlayan Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi için projenin yürütüldüğü ÖÇK Bölgelerinde algı araştırması yapılacaktır. Böylece, projenin ÖÇK Bölgelerinde hedeflediği etkinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  Araştırma için seçilen Foça, Gökova ve Köyceğiz ÖÇK Bölgelerinde yaşayan yerel halktan farklı meslek, yaş, ilgi gruplarından kişilerle anket çalışmaları yapılarak sonuçları analiz edilecek.


Gökova Balıkçılığa Kapalı Deniz Koruma Alanlarının Korunma Etkinliğinin Artırılması Çalışması
2010 yılında Gökova ÖÇK Bölgesinde ilan edilen altı adet balıkçılığa kapalı alan hakkında bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir. Bu alanları kullanan bölge halkı ve turistlere yönelik hazırlanacak 12 adet panoda alanların sınırları belirtilecek ve uyarıcı yazılar hazırlanacak. Balıkçılığa kapalı alanların sınırlarının balıkçılar ve kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilmesi amacıyla ise 16 adet sınır direkleri yetkili kurumların izin ve bilgisi dâhilinde dikilecek.


Kadın Balıkçılar Projesi
Datça-Bozburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde balıkçılık yapan kadın balıkçıların ihtiyaçları gözetilerek balıkçılık mesleğine devamlılıklarının sağlanması ve balıkçılık kültüründe varlıklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin, hassas alanların, türlerin korunmasına yardımcı olmak için kadın balıkçılara yönelik eğitimler düzenlenecek ve çevre dostu av araçları hibe edilecektir. Bunların yanı sıra tasarlanacak mikro-kredi önerisi ile de geçimleri desteklenecektir.


Proje Destekçileri
Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik yapısı, Balıkçılık Sosyo-Ekonomik Analizi, Deniz Koruma Alanlarında Algı Ölçme, Gökova Balıkçılığa Kapalı Alanların Korunma Etkinliğinin Artırılması çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile UNDP tarafından yürütülen Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi tarafından desteklenmektedir. Gökova Balıkçılığa Kapalı Alanların Korunma Etkinliğinin Artırılması projesi kapsamında oluşturulacak yerel koruculuk sistemi Fauna & Flora International tarafından desteklenmektedir.
Kadın Balıkçılar Çalışması GEF Küçük Destek Programı (SGP) – COMDEKS, GEF desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile UNDP tarafından yürütülen Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ve Koç Vakfı tarafından desteklenmektedir.


Detaylı bilgi için:
www.akdenizkoruma.org.tr