Eğitim ve Uygulama Merkezi kuruluş mevzuatı çalışması yapıldı

28.02.2013
2011 yılında Muğla Akyaka’da faaliyete geçen Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi kapasite geliştirme programı değerlendirme ve kuruluş mevzuatı hazırlık toplantısı, 15 Şubat 2013 tarihinde Akyaka’da yapıldı.

“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi” projesinin hedeflerinden biri olan deniz ve kıyı koruma alanlarında kurumsal yapı ve kapasitenin geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında “Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi” Muğla- Akyaka’da, Akyaka Belediyesi tarafından sağlanan binada 2011 yılında faaliyete geçti.

Hem ulusal hem de bölgesel ölçekte, deniz ve kıyı koruma alanları yöneticileri ve uygulayıcıları başta olmak üzere yerel yönetimler, turizm, balıkçılık gibi alan kullanıcıları ve yerel topluluklar için eğitim ve uygulama olanakları sağlayacak olan merkezin kurumsal bir yapıya kavuşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan kapasite geliştirme programı değerlendirildi ve yönetmelik hazırlığı yapıldı.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Üniversitesi, WWF Akdeniz Program Ofisi ve UNDP Türkiye temsilcileri olmak üzere toplam 13 kişi katıldı. DKKA Eğitim Uygulama Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, merkezin amaçları, faaliyetleri ve yönetim şeması üzerine görüşüldü. Merkez ile ilgili mevzuatın en kısa sürede hazırlanması planlanıyor.