MedPAN Kapasite Geliştirme Raporu Tamamlandı

18.02.2013
Akdeniz’deki Deniz Koruma Alanları yöneticileri ağı (MedPAN) üyelerinin ve ortaklarının beklentileri çerçevesinde oluşturulan ve Kasım 2012’de örgütün Genel Kurul’u tarafından onaylanan 2013-2017 stratejisini geliştirdi.

Akdeniz’deki Deniz Koruma Alanları yöneticileri ağı (MedPAN) üyelerinin ve ortaklarının beklentileri çerçevesinde oluşturulan ve Kasım 2012’de örgütün Genel Kurul’u tarafından onaylanan 2013-2017 stratejisini geliştirdi.  Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve UNDP GEF’in de desteği ile hazırlanan,  Kapasite Geliştirme Raporu’da tamamlandı.


Raporun temel amaçları;
a-      Deniz Koruma Alanlarının düzeylerini ve ulusal ihtiyaç, önceliklerini belirlemek,
b-      Mevcut Kapasite Geliştirme programlarını ve faaliyetlerini analiz etmek,
c-      Mevcut Kapasite Geliştirmenin başarısını değerlendirmek,
d-     Akdeniz Deniz Koruma Alanları ihtiyaçlarına cevap veren yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde kapasite geliştirme stratejisi oluşturmak,
e-      Ulusal ve Bölgesel aktörlerin işbirliği ile entegre ve uygulanabilir dağıtım mekanizmaları geliştirmek.

 

MedPAN 2013-2017 Strateji Belgesi'ne ve Kapasite Geliştirme Raporu'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.medpan.org/en/network-strategy-2013-2017