Akdeniz Foku’nun Foça ÖÇK Bölgesi’ndeki Güncel Durumu

04.02.2013
Foça Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde yapılan Akdeniz Foku (Monachus monachus) Koruma ve İzleme Çalışması’na göre Akdeniz fokları yasadışı balıkçılık ve deniz faaliyetlerindeki artış nedeniyle tehdit altında.

 

Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından yapılan 2012 izleme çalışması sonuçları, Foça’nın simgesi olan Akdeniz foklarının maruz kaldığı büyük tehdidi gözler önüne serdi.

Bölgede 2008 yılında 31, 2009 yılında 51, 2010 yılında 118 ve 2011 yılında 82 fok gözlemlendi. 2012 yılında ise gözlemlenen fok sayısı 45 olarak tespit edildi..
 
Yasadışı balıkçılık ve deniz faaliyetlerindeki artış büyük tehdit

Çalışmada Akdeniz foku ve yaşam alanları üzerindeki tehditler de belirlendi.

Buna göre, yasadışı her türlü balıkçılık, Akdeniz fokları için hem doğrudan tehdit hem de besin kaynaklarının yok olması nedeniyle dolaylı bir tehdit oluşturuyor.

90’lı yıllardan sonra hızla gelişen deniz turizmi ve amatör balık avcılığı nedeniyle deniz trafiğinin artması Akdeniz foklarının yaşam alanları üzerinde baskı oluşturan bir diğer önemli tehdit unsuru olarak öne çıkıyor.

Çalışma, “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”  kapsamında hazırlandı.