Akdeniz için stratejik hedefler “Antalya Bildirgesi" ile belirlendi

02.12.2012
“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”nin de katkıda bulunduğu ve Antalya’da düzenlenen geniş uluslararası katılımlı Deniz Koruma Alanları (DKA) Yöneticileri Veri Ağı (MedPAN) Akdeniz Deniz Koruma Alanları Forumu’nda 2020 yılı için belirlenen stratejik hedefler , “Antalya Bildirgesi” ile duyuruldu.

Karşılıklı yardımlaşmaya ihtiyaç var

25-28 Kasım’da Antalya’da düzenlenen Akdeniz DKA Forumu sonuç bildirgesinde, Akdeniz ve ekosistemlerin sağladığı tüm hizmetlerin, bölgenin kültürel mirasının başında gelen ortak doğal miras olduğu vurgulandı. Akdeniz ülkelerinin bölgesel seviyede sağladıkları katkının, Akdeniz’de Deniz Koruma Alanları ağı oluşturulması için sağlam bir zemin oluşturduğuna dikkat çekilen bildirgede, ulusal düzeyde daha güçlü siyasi taahhüt ile birlikte daha fazla çaba ve Akdeniz seviyesinde daha geniş işbirliği, koordinasyon ve karşılıklı yardımlaşmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Dört stratejik hedef belirlendi

2020 yılı için belirlenen yol haritasında yer alan stratejik hedefler de sonuç bildirgesinde yer aldı.

- “Temsiliyete sahip ve birbirine bağlı ekolojik DKA’lar ağı oluşturulması”

-  “Akdeniz DKA’larının etkili, etkin ve sürdürülebilir yönetiminin ve iyi yönetişiminin sağlanması”

-  “Çevresel ve sosyo-ekonomik yararların paylaşımını desteklerken, Akdeniz DKA’larının bölgesel ve sektörel olarak bütünleşik yönetişiminin geliştirilmesi”

-  “Etkin yönetilen bir ekolojik DKA ağı oluşturmak ve sürdürmek için finansal kaynak tahsisinin arttırılması” 

www.medmpaforum2012.org

 

Bildirgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.