Akdeniz toplumlarının yararına, denize adanmış eşsiz bir forum

17.11.2012
Deniz ortamının korunması konusunda çaba gösteren 300 kilit aktör, deneyimlerini paylaşmak, tartışmak ve Akdeniz’in korunmasına yönelik iyileştirme çalışmalarını 2020 yılına kadar tamamlamış olmak amacıyla ortak bir çalışma programı oluşturmak için 25-28 Kasım 2012 tarihlerinde, ilk kez Akdeniz’de, Antalya/ Türkiye’de bir araya geliyor.

Denize kıyısı bulunan 21 farklı devletten ulusal çevre ajanslarının temsilcileri, balıkçılık ve turizm sektöründen temsilciler, arazi yönetimi sorumluları, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, Avrupa’dan, Akdeniz’den ve çeşitli ülkelerden katılan yerel ekonominin uluslararası aktör ve kuruluşları, bir yandan yerel ekonomileri desteklemeye devam ederken, diğer yandan Akdeniz’deki biyolojik çeşitliliğin korunması çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunlara uygun çözümler bulabilmek amacıyla bilgi ve deneyim alışverişinde bulunacaklar.

Forum ile; Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile gerçekleştirilmesi amaçlanan, etkin bir Deniz Koruma Alanları ağı aracılığıyla Akdeniz’in yüzeyinin yüzde 10’unun koruma altına alınması çalışmalarının başarıyla sonuçlandırılmasına destek olmak için ortak bir vizyon ve yol haritası geliştirilmesi hedefleniyor.

Deniz Koruma Alanları, sahip oldukları ekolojik önem sebebiyle koruma ve gözetim altına alınmış deniz ve kıyı parçalarıdır. Etkin bir yönetim aracılığıyla, Akdeniz’in olağanüstü deniz yaşamını koruyarak, balıkçıların geçim kaynağını güvence altına alır, yerel ekonomiyi canlandırır ve turistlere doğa ile olan bağlarını yeniden güçlendirme şansı verir.

Akdeniz’deki Deniz Koruma Alanları Yöneticileri Veri Ağı MedPAN’ın Başkanı Purificació Canals şunları söylüyor: “Bir Deniz Koruma Alanı’nı planlamak ve yönetmek hem sürece müdahil aktörlerin ve bilim dallarının çeşitliliği açısından, hem de direnç faktörleri açısından oldukça zor bir görevdir. Belirlenen %10’luk hedefe ulaşmak, ancak, Akdeniz’deki tüm paydaşların koordine olmaları, ortak bir vizyon geliştirmeleri ve atılacak adımlar konusunda mutabakata varmalarıyla mümkün olacaktır. Bu forum, Akdeniz’in geleceği açısından hayati önem taşıyor.”

Akdeniz’deki Deniz Koruma Alanları konusunda ilerleme kaydediliyor ancak çabaların artırılması gerekli

2008 yılından bu yana, Akdeniz’de deniz ortamının korunması yararına önemli ilerleme kaydedildi. Ek olarak koruma altına alınan yaklaşık 7 bin km2’’lik alan için her seviyeden politika yapıcılar kararlılıklarını güçlü bir şekilde ortaya koydular. 

Ancak, Akdeniz’de, koruma altındaki kısımların sadece yüzde 4’ün biraz üzerinde olması, tüm Deniz Koruma Alanlarının etkin yönetiminde başarılı olmak ve Akdeniz’deki biyolojik canlılık açısından “sıcak bölge” sayılacak noktaların korunmasını garanti altına almak adına atılması gereken daha çok adım olduğu anlamına geliyor. Deniz Koruma Alanları için insan kaynaklarını ve mali kaynakları güçlendirmek için somut önlemler alınması ve gerekli uygulamaların benimsenmesi gerekiyor. Tüm Akdeniz ülkelerinin katılımcı aktörleri arasında dayanışmayı ve deneyim paylaşımını artırmak, karşılaşılan zorluklardan birisi.

Forumda yayınlanmak üzere hazırlanan “2012 İtibariyle Akdeniz’deki Deniz Koruma Alanlarının Durumu” raporu, mevcut boşlukların altını çizerken, hedefe ulaşmada izlenilecek yol konusunda da bazı öneriler sunuyor.

 

2020 yılında, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) ile belirlenen uluslararası hedeflere ulaşmak için yol haritası

Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile belirlenen Aichi hedefleri çerçevesinde, Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkeler; 2020 yılında kıyı ve deniz alanlarının yüzde 10’unu kapsamlı, etkin yönetilen ve ekolojik yönden örnek teşkil edebilecek, ulusal ve bölgesel “Deniz Koruma Alanları” sistemleri ile koruma altına almak için verdikleri taahhüdü 2010 yılında yenilediler.

Özel Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi (UNEP / MAP-RAC / SPA, Tunus) Müdürü Sayın Abderrahmen Gannoun şunları ifade etti: “Deniz ve kıyı alanlarının yüzde 10’unun koruma altına alınması taahhüdü, Akdeniz ülkelerinin Barselona Sözleşmesi çerçevesinde 2012 yılı için belirlediği hedefler arasında zaten yer alıyordu. Fakat henüz bu hedefe ulaşılmış değil ve Akdeniz Eylem Planı, özellikle koruma alanlarının teşvik edilmesi için bölgesel konu odaklı RAC/SPA merkezleri ile bu hedefin 2020 yılında gerçekleştirilmesi için açık denizlere ve derin sulara odaklanarak, yeni kıyı ve deniz koruma bölgelerinin belirlenmesinde Akdeniz ülkelerine yardımcı oluyor.”

Bu amaca ulaşabilmek için, tüm paydaşların, hem politik hem de teknik düzeyde, daha önce benzeri görülmemiş bir koordinasyon örneği sergilemek için üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor. Tüm Forum ortaklarıyla birlikte geliştirilmekte olan yol haritası, bu çabalara yön verecek kilit unsurları da bir araya toplayacaktır. Gelecek yıllarda her bir aktör tarafından, atılacak adımların ve gerçekleştirilecek eylemlerin, katılımcıların önerileri doğrultusunda belirlenmesi ile bu yol haritası Forum süresince tamamlanmış olacaktır.

Bu yol haritası, Deniz Koruma Alanları yararına Barselona Sözleşmesi ve AB politikaları bağlamında tasarlanacak gelecek programların geliştirilmesi için sunulacaktır. Aynı zamanda, Akdeniz ülkeleri tarafından sunulan önerilerin uluslararası bir düzeye taşınmasına olanak sağlayacak ve dünyadaki diğer bölgeler için örnek teşkil edecektir.

2012 Deniz Koruma Alanları Forumu, Akdeniz’deki Deniz Koruma Alanları Yöneticileri Veri Ağı‘nın (MedPAN) ve ortaklarının1, Özel Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi’nin, Türkiye Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi’nin ortak girişimidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Sayın Osman İyimaya şu noktaların altını çizdi: “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”nin başlangıcından bu yana Türkiye, koruma altındaki kıyı ve deniz bölgeleri sistemini yüzde 44 oranında genişletmiştir. Bu proje, Türkiye’nin, Koruma Altındaki Kıyı ve Deniz Bölgelerinin yararlılığı ve değeri konusunda ne kadar azimli olduğunu göstermek açısından gerçekten benzersiz bir örnek teşkil etmektedir. Foruma ev sahipliği yapan ülke olarak, katkıda bulunmak ve gezegenimizin geleceği için fedakarlık yapmak isteyen tüm birey ve taraflara ‘ülkemize hoş geldiniz’ demek istiyoruz.”

Forum, Fransa Küresel Çevre Fonu, MAVA Vakfı, Monako Prens II. Albert Vakfı, Total Vakfı, Fransa Kalkınma Ajansı, Marsilya şehri, Toulon-Provence-Méditerranée Şehir Teşkilatı, Fransa Var Bölgesi Genel Konseyi, Avrupa Med Programı ve İspanya’dan AECID tarafından desteklenmektedir.

Deniz Koruma Alanları herkesi ilgilendirir!

 1 Forum ortakları:BÇS Sekreterliği, WWF, IUCN, Fransa Deniz Koruma Alanları Ajansı (Agence Française des Aires Marines Protégées), Kıyı Koruma Ajansı (Conservatoire du Littoral), ACCOBAMS, MedPartnership, GFCM, SAD, TUDAV

 

Hyères, Fransa, 15 Kasım 2012

www.medmpaforum2012.org