Türkiye’nin kazanımları dünyaya örnek oluyor

11.11.2012
“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” ile elde edilen kazanımlar, 25-28 Kasım tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Deniz Koruma Alanları Yöneticileri Veri Ağı (MedPAN) Deniz Koruma Alanları Forumu’nda uluslararası katılımcılara örnek olacak.

Üç temel alanda önemli kazanımlar elde edildi

Koruma alanları açısından çevre ile ilgili Türkiye’deki en büyük ve kapsamlı projelerden biri olan Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, uluslararası alanda çok önemli başarılara imza atıyor. Projenin üç temel sonuç kalemleri olan “kapasite geliştirme, finansal sürdürülebilirlik ve koordinasyon” başlıkları altında elde edilen kazanımlar, konuyla ilgili uluslararası çevrelere örnek oluşturacak değere ve anlama sahip bulunuyor.

Birkaç örnek bile başarının büyüklüğünü gösteriyor

Projeyle, Gökova Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde Deniz ve Kıyı Koruma Alanları (DKKA) Eğitim ve Uygulama Merkezi kurulması, merkezin kapasite geliştirme programının geliştirilmesi için WWF Akdeniz Program Ofisi ile proje işbirliği anlaşması imzalanması, Saros Körfezi’nin yeni bir ÖÇK Bölgesi olarak ilan edilmesi, Gökova ÖÇK Bölgesi’nin genişletilmesi ve böylece Türkiye’nin DKKA sisteminin yüzde 44 genişletilmesinin sağlanması gibi önemli başarılara imza atıldı. 

Türler kayıt altına alındı, bölgelerin ekonomik analizi yapıldı

Bunların yanı sıra, deniz kaplumbağası, Akdeniz keşiş foku, kum köpekbalığı izleme çalışmaları yapıldı, Türkiye sularındaki 329 farklı türü içeren ve tümü fotoğraflı Denizel Biyolojik Çeşitlilik kitabının yayımlandı ve proje bölgelerinde ekonomik değerleme çalışmaları tamamlandı. Bu çalışma sonucunda proje bölgesinin toplam yıllık değeri yaklaşık 410 milyon ABD doları olarak belirlendi.

E-öğrenme müfredatı tamamlandı, iletişim kanallarıyla binlerce kişiye ulaşıldı

Projeyle ayrıca İş Geliştirme Birimi ve Yerel Yönetim Birimi personelinin bilgi ve becerisini geliştirmek için dijital e-öğrenme platformu geliştirildi, e-öğrenme müfredatı tamamlandı ve iş geliştirme planlarının oluşturulması aşamasına geçildi. Proje kapsamındaki 37 istasyonda denizel kirlilik ölçüm çalışmaları faal olarak devam ederken, gerçekleştirilen toplantılar ve etkili iletişim kanallarının kullanılmasıyla binlerce kişinin, proje hakkında bilgi ve fikir edinmesi sağlandı.

Balıkçılığa kapalı alanlar, balıkçıların yüzünü güldürdü

Projenin yürütüldüğü alanlardaki tüm paydaşların katılımı ve desteğiyle sürdürülen proje ile balıkçıların desteği ve talebi doğrultusunda balıkçılığa kısıtlı alanlar oluşturuldu. Bu uygulamanın yüz güldüren sonuçları da alınmaya başlandı. Sadece Gökova ÖÇK Bölgesi’nde bile, oluşturulan bu alanlar sayesinde juvenil ve ergin orfoz popülasyonunda sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 20 artış gözlemlendi. 

Türkiye uluslararası alanda bir model

Projenin bu ve bunun gibi daha pek çok kazanımları bulunuyor. Bu kazanımlarının, başarılı bir model olarak uluslararası çevrelere sunulması, Türkiye’nin prestiji açısından da büyük önem taşıyor. Bu kazanımlar ayrıca, proje ile çevre alanında oluşturulan bilinç ve dayanışmayı göstermesi açısından da Forum’a katılacak uluslararası çevreler için örnek oluşturuyor.

www.medmpaforum2012.org