Örnek başarılar Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi’nde anlatılacak

10.11.2012
Hatay’da düzenlenecek Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 9’uncu Ulusal Kongresi’nde “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” anlatılacak.

Başkanlığını T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya’nın yapacağı oturumda proje kapsamında büyük başarılar elde edilen korumada verimlilik, kapasite geliştirme, ekosistem hizmetlerinin ekonomik değerlemesi ve izin ve işletme çalışmaları hakkında bilgi verilecek.

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 9’uncu Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012 tarihleri arasında Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliği ile Antakya (Hatay)’da düzenlenecek. Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, kongrede özel bir oturumla değerlendirilecek. Oturuma, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya başkanlık edecek.

Dört başarılı faaliyet alanındaki çalışmalar anlatılacak

14 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek oturumda, projenin dünya çapında önemli başarılara imza attığı “korumada verimlilik”, “kapasite geliştirme”, “ekosistem hizmetlerinin ekonomik değerlemesi” ve “izin ve işletme” çalışmaları hakkında bilgi verilecek. Proje yetkililerinin, yapılan faaliyetlere ve elde edilen kazanımlara örnekler sunacağı oturum, projenin başarısının ardındaki ciddi ve disiplinli çalışmayı da gözler önüne serecek.