Fethiye-Göcek’te turizm yılda 200 milyon dolar getiriyor

10.09.2012
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi için hazırlanan Ekonomik Analiz Raporu açıklandı. Bölgenin yıllık ekonomik değeri 210 milyon ABD doları olarak belirlenirken, bunun yaklaşık 200 milyon dolarının turizm ve rekreasyon hizmetlerinden sağlandığına dikkat çekildi.

Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi’nin bir yılda ürettiği ekonomik değer yaklaşık 210 milyon ABD doları olduğu,  bu değerin yaklaşık 200 milyon dolarının turizm ve rekreasyon hizmetlerinden, yaklaşık 83 milyon dolarının da atıksu arıtımından sağlandığı belirtildi. Raporda dikkat çeken diğer rakamlar; karbon tutmanın yaklaşık 945 bin dolar, erozyon kontrolünün yaklaşık 460 bin dolar, balıkçılığın yaklaşık 380 bin dolarlık katkısıydı.

“Mavi Kart sistemi geliştirilmeli” önerisi

Raporda, ayrıca bölgede gözlenen deniz kirliliğinin önlenmesi için hayata geçirilen Mavi Kart sisteminin; izleme, yaptırımların uygulanması, farkındalık oluşturma ve sistemin yabancı gemilere de uygulanması yoluyla daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.