Ayvalık Adaları Tabiat Parkı yılda 43 milyon dolar değer üretiyor

03.09.2012
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için hazırlanan Ekonomik Analiz Raporu tamamlandı. Bölgenin yıllık ekonomik değeri 43 milyon ABD doları olarak belirlenirken, deniz kirliliği, altyapı sorunları ve yasadışı balıkçılık faaliyetlerinin ekosistemi tehdit ettiği de belirtildi.

TTurizm ve atıksu arıtımı en fazla gelir üreten kalemler

Raporda, 43 milyon ABD doları tutarındaki yıllık ekonomik değerin yaklaşık 38 milyon dolarının turizm ve rekreasyon hizmetlerinden, yaklaşık 3,5 milyon dolarının da atıksu arıtımından sağlandığı belirtildi. Raporda diğer dikkat çeken rakamlar;  karbon tutmanın yaklaşık 658 bin dolar, erozyon kontrolünün yaklaşık 339 bin 500 dolar, balığın yaklaşık 216 bin 500 dolar ve deniz börülcesinin de yaklaşık 142 bin 500 dolarlık katkısıydı.

Kirlilik ve yasadışı balıkçılık ekosistemi tehdit ediyor

Raporda, ayrıca bölgede gözlenen denizel kirlilikle birlikte, altyapı ve yapılaşma sorunlarının ve yasadışı balıkçılığın ekosistem açısından önemli tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.