Datça yılda 38 milyon dolar getiriyor, “mavi karbon” umut vaat ediyor.

14.08.2012
Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi için hazırlanan Ekonomik Analiz Raporu sonuçlandı. Raporda, bölgenin yıllık ekonomik değeri 38 milyon ABD doları olarak ortaya çıktı.

Hazırlanan Raporda, Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi’nin bir yılda temsil ettiği ekonomik değer 38 milyon 175 bin 788 ABD doları olarak belirlendi. Bu değerin yaklaşık 18 milyon dolarının turizm ve rekreasyon hizmetlerinden, yaklaşık 15 milyon dolarının da atıksu arıtımından sağlandığı belirtildi. Raporda ayrıca karbon tutmanın yaklaşık 2,5 milyon dolar, erozyon kontrolünün yaklaşık 1,7 milyon dolar ve balığın da yaklaşık 1 milyon dolarlık katkı yaptığı belirlendi.

Posidonia çayırları, “mavi karbon” piyasası için büyük avantaj

Ayrıca, raporda öne çıkan bölgeye yönelik diğer öneriler de şöyle; alandaki turizm gelişiminin sınırlarını belirlemek için alanın denizel ve karasal turizm taşıma kapasitesinin araştırılması; alanın taşıma kapasitesini dikkate  alan bir turizm master planı/stratejisi oluşturulması; planlama çalışmalarını desteklemek için ziyaretçiler hakkında daha iyi veri toplanması; mevcut rekreasyonel faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla turizm sezonunun uzatılması. Öte yandan, deniz altında bulunan ve “Posidonia çayırları” adı verilen çiçekli su bitkilerinin bulunduğu bölgelerin sağladığı karbon tutma ve depolama oranlarının incelenmesi gerektiğine dikkat çekilirken; bunun, Türkiye’yi yeni gelişen “mavi karbon” piyasasında avantajlı bir konuma taşıyabileceğinin altı çizildi.