Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi’nin yıllık ekonomik değeri 51 milyon dolar

13.08.2012
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi için hazırlanan Ekonomik Analiz Raporu tamamlandı. Raporda, bölgenin yıllık ekonomik değeri 51 milyon 216 bin ABD doları olarak belirlenirken, bölge yönetim planının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bazı idari ve mali iyileştirmelerin yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda, Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi’nin biyolojik çeşitliliğinin, geniş çapta ekosistem hizmetlerine taban oluşturduğu ve bunların da çok sayıda faydalanıcının ekonomik refahını destekleyerek Türkiye’nin gayrisafi milli hâsılasına katkıda bulunduğu vurgulandı. Bölgenin yıllık olarak ürettiği ekonomik değerin, 51 milyon 216 bin ABD doları olduğuna işaret edilen raporda, bu değerin yaklaşık 48,5 milyon dolarının turizm ve rekreasyon hizmetlerinde sağlandığının altı çizildi. Balık, atık su arıtımı, erozyon kontrolü ve karbon tutma başlıkları da bölgenin yıllık ekonomik değerine katkı yapan diğer unsurlar olarak öne çıktı.

Raporda, bölgeye yönelik olarak yer alan öneriler arasında, bölgenin yönetim planının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bazı idari ve mali engellerin aşılmasının gerekli olduğu vurgulandı.