Göcek'te gemilerden kaynaklanan kirlilik önlenecek

07.08.2012
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde yüzer araçlardan kaynaklı kirliliğin önlenmesi için harekete geçildi

Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi’nde; yat, tekne, günübirlik tur yapan tekne ve gemi vb  yüzer araçlardan kaynaklı kirliliğin önlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda öncelikle, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat incelendi ve proje alanındaki uygulamalar değerlendirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinin özellikleri ve hassasiyetleri temelinde altyapı ve uygulama sorunları masaya yatırıldı. Aynı zamanda,  bölgede gemi kaynaklı atıkların alınması konusunda koordinasyon sorunları ve çözüm önerileri de görüşüldü.

Çalışma sonucunda, altyapı ihtiyaçları ve koordinasyon konusunda yapılması gereken faaliyetler bir eylem planı kapsamında listelendi ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için sorumlu ve ilgili kuruluşlar, faaliyetlerin yerine getirilmesinde nihai süre de belirlendi.

Konuyla ilgili raporun önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.