Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde Dünya Kriterlerini Türkiye Belirleyecek

20.07.2011
“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” için gerçekleştirilen Deniz ve Kıyı Koruma Alanları (DKKA) Strateji ve Eylem Planı toplantılarından, Türkiye’deki Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgelerinde kullanılan modelin, 2012 Dünya Koruma Parkları Kongresi’nde örnek model olarak sunulması çağrısı çıktı. Toplantıların sonucunda, DKKA yönetiminin stratejik amaçları da belirlendi.Dünya kriterleri Türkiye’ye yetmedi, UNDP temsilcisi “model olun” dedi.

“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, 6 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya katılan Birleşmiş Milletler kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Teknik Başdanışmanı Adriana DİNU tarafından Türkiye’deki ÖÇK Bölgeleri’nin; sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde, “yeni bir statü” olarak 2012 yılında gerçekleştirilecek olan IUCN Dünya Koruma Parkları Kongresinde örnek model olarak sunulması için çalışmalara başlanması talep edildi.

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı Ahmet ÖZYANIK bu yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını ve bu durumun, Türkiye’nin konuya verdiği önem kadar, bu alandaki liderliğinin de göstergesi olduğunu ifade etti.

Toplantıda üst düzey kurum temsilcilerinin açılış konuşmalarının ardından, Akdeniz’deki tüm önemli aktörler UNEP-MAP RAC/SPA, IUCN Akdeniz-Akdeniz İşbirliği Merkezi Deniz Programı, MEDPAN ve WWF Akdeniz Program Ofisi temsilcileri Akdeniz’de Deniz ve Koruma Alanları konusunda yapılan çalışmalar ve izlenen stratejiler hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantıya, Proje paydaşı devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra konuyla ilgili akademisyenler, STK temsilcileri ve uzmanlardan oluşan toplam 150 kişi katıldı.

Vizyon ve stratejik amaçlar belirlendi

Ankara’da gerçekleştirilen toplantının ardından, 11-12 Temmuz’da Gebze’de devam edilen DKKA Strateji ve Eylem Planı toplantısına ise Proje paydaşı devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra konuyla ilgili akademisyenler, STK temsilcileri ve uzmanlardan oluşan 53 kişi katıldı. Toplantı sonunda, katılımcıların ortak çalışmasıyla oluşturulan, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir deniz çevresi bırakmak için, deniz ve kıyı değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamış Deniz ve Kıyı Koruma Alanları’nda lider bir Türkiye” vizyonu kabul edildi.

Toplantı sonunda DKKA yönetimine ilişkin stratejik amaçlar da şu biçimde belirlendi ve kabul edildi:

- Kurumsal yapıyı ve kamu, yerel ve alan ziyaretçilerinin bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri ile kapasiteyi güçlendirmek,

- Gelir üretimini ve maliyet etkin yönetimi sağlamak,

- Ülkeler arası da dahil olmak üzere,  kurumlar arası koordinasyonu arttırmak,

- Kurumların yetki çatışma ve çakışmalarının giderildiği kurumların görev tanımlarının net ve açık bir şekilde tanımlandığı uygulanabilir bir mevzuat geliştirmek,

- DKKA’larda yapılan yönetim planlarının mekânsal planlarla bütünleştirilmesini sağlamak,

- Türkiye’deki kıyı ve deniz değerlerini temsil eden DKKA’larının niteliksel ve niceliksel kapsamda geliştirilmesini sağlamak.