Kaş-Kekova Korsika’da

01.07.2011
WWF-Türkiye tarafından WWF Akdeniz Bölge Ofisinin desteği ve Özel Çevre Koruma Kuruma Başkanlığı ile işbirliği ile yürütülmekte olan Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Yönetim Planı ve Uygulaması Projesi kapsamında Korsika’da bulunan Bonifacio Deniz Koruma Alanı’na 8-12 Mayıs tarihleri arasında bir deneyim gezisi düzenlendi. Geziye, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Tarım Köyişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra Kaş-Demre Su Ürünleri Kooperatifi balıkçıları, KASAD Kaş Sualtı Derneği ve yöre halkından 14 kişi katıldı.

WWF-Türkiye rehberliğinde gerçekleştirilen Bonifacio Deniz Koruma Alanı deneyim gezisinde üç gün boyunca katılımcılar alanı gezerek Deniz Koruma Alanı kavramını ve işleyişini öğrenmek amacıyla alandaki görevlilerle bilgi alışverişinde bulundu.

Gezinin ilk gününde WWF-Türkiye ve Kaş-Kekova temsilcileri Lavezzi Adası’ndaki balıkçılığa kapalı sahayı ziyaret etti. Bonifacio Deniz Koruma Alanı çalışanları, bir alanın deniz koruma alanı olabilmesi için gerekli olan bakış açısı ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi. İkinci gün her iki alandan balıkçı ve dalış kulüplerinden temsilciler kendi aralarında bir araya gelerek Bonifacio Deniz Koruma Alanı’nındaki çalışma alanları konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Son gün ise deniz koruma alanı konusunda her iki tarafın katılımcıları gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.  Bonifacio Deniz Koruma Alanı yönetim birimi koruma alanının ilk kuruluş aşamasından bugüne kaydettiği gelişmeleri ve çalışmaları katılımcılara anlattı. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı temsilcileri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcisi Türkiye’nin deniz koruma alanları konusundaki girişimlerini, politikalarını ve çalışmalarını; WWF-Türkiye  Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmaları Bonifacio Deniz Koruma Alanı Yönetim Birimi ile paylaştı.

Katılımcılar Bonifacio Deniz Koruma Alanı’na yapılan deneyim gezisiyle Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde oluşturulması planlanan deniz koruma alanı örneğini görme fırsatını yakaladı. Kaş-Kekova bölgesinde yaşayan ve geçimini balıkçılık, dalış turizmi gibi faaliyetlerden elde eden katılımcılar deniz koruma alanının yönetimi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda deniz koruma alanı kavramı ve bunun bölgede yaşayanların hayatlarını ne yönde değiştireceği gibi konulardaki sorularına ilk elden cevap buldular.

WWF-Türkiye, Kaş-Kekova Projesi kapsamında katılımcı bir deniz yönetim planının hazırlanarak, bölgenin deniz koruma alanı olması için yerel yönetim, uluslararası ve ulusal yerel sivil toplum örgütleri ve yöre halkıyla alanda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.