Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi Kapasite Geliştirme Programı Hazırlanıyor

27.06.2011
Muğla’nın Akyaka beldesinde, ÖÇKKB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) – Türkiye’nin uygulama ortaklığında yürütülen “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ulusal, bölgesel ve uluslararası amaçlı hizmet vermek üzere, faaliyete geçen DKKA Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin kapasite geliştirme programı 20-22 Haziran tarihlerinde 18 uzmanın katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilen planlama çalıştayı ile şekillendi.

“Akdeniz’de elde ettiklerimizi Karadeniz’e aktaracağız”

Çalıştay’ın kapanışında konuşan ÖÇKKB başkanı Ahmet ÖZYANIK, Akyaka’da kurulan merkezin, kurumun teşkilat şemasında yer alması için girişimlerde bulunulacağını belirtirken, Saros Körfezi’nin Özel Çevre koruma (ÖÇK) Bölgesi olarak ilan edilmesi ve Gökova ÖÇK Bölgesi’nin genişletilmesi sonrasında ÖÇK Bölgelerinin ağırlığının arttığına dikkat çekti. ÖZYANIK, Merkezin, Akdeniz ülkelerindeki DKKA uygulayıcılarına eğitim verecek kapasiteye ulaşacağını ifade ederek, “Akdeniz’de elde ettiklerimizi Karadeniz’e aktaracağız” diye konuştu.

Türkiye model ve lider olacak

Çalıştaya katılan ABD Atmosfer ve Oşinografi İdaresi  (NOAA) Uluslar arası Deniz Koruma Alanları Kapasite Geliştirme Programı Müdürü Anne WALTON, dünyada kamu tarafından desteklenen böyle bir merkez olmadığına dikkat çekerken, Proje kapsamında DKKA’lar için çok iyi bir kapasite geliştirme programı oluşturularak, Türkiye’nin dünyada çok önemli bir model olacağını ifade etti.

WWF Akdeniz Program Ofisi Kapasite Geliştirme Program Müdürü Giuseppe Dİ CARLO ise, Akdeniz ölçeğinde böyle bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Türkiye’nin bu alanda lider olacağını ifade etti.

Kapasite Geliştirme Programı Çerçevesi ve Kapsamı Belirlendi

Kapasite Geliştirme Programı ile tüm Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarında yönetim planlarını oluşturacak ve alanda etkin yönetimi sağlayacak teknik kapasiteye sahip personelin yetiştirilmesi ve ulusal bir DKA ağının oluşturularak DKA’lar arasında etkin iletişim sisteminin oluşturulması ve merkezin uluslararası bir ağın parçası olarak uluslararası bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Ayrıca, söz konusu personelin, farklı hedef gruplara yönelik eğitimleri gerçekleştirebilecek düzeye ulaşması hedefleniyor. Akyaka’daki merkezde DKKA uygulayıcılarının yanı sıra ilgili kurum, kuruluş ve yerel halka yönelik programlar geliştirilmesi de benimsendi.

Çalıştaya katılan ilgili kurum uzmanları ile Türkiye’deki Deniz ve Kıyı Koruma Alanları ile ilgili mevcut deneyim, uzmanlık ve eğitim programları değerlendirilerek ve ÖÇK Bölgelerindeki deniz ve kıyı koruma alanları konusunda çalışan personele yönelik yapılan ihtiyaç analizi araştırmasının bulguları kullanılarak kapasite geliştirme programı faaliyetleri belirlendi. Paydaş katılımı, izleme ve değerlendirme, eğitim ve farkındalık artırma, uygulama, acil müdahale eylem planı, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ve denizel miras ayrıca sorun alanları olarak balıkçılık, kıyı gelişimi, turizm, su kalitesi, atık yönetimi ve iklim değişikliği öncelikli faaliyetler olarak ortaya çıktı.

Bu faaliyetlere yönelik eğitimlerin geliştirilmesinden önce, bir temel bilgi düzeyi ve anlayış oluşturmak üzere ilk olarak 2011 yılında Deniz Kıyı Koruma Alanlarına giriş ve Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetim planlaması eğitimleri düzenlenerek kapasite geliştirme programı faaliyete geçirilecek. Bu kapasite geliştirme programı kapsamında, sürekliliği sağlamak ve kapasite geliştirme eğitimlerini verebilecek bir eğitmen grubu da yetiştirilecek.