8 Akdeniz Ülkesinden Deniz Koruma Alanı Uzmanları Akyaka’da Biraraya Geldi

20.06.2011
Muğla’nın Akyaka beldesinde faaliyete geçen Deniz ve Kıyı Koruma Alanları (DKKA) Eğitim ve Uygulama Merkezi, hem Türkiye’de hem de uluslararası boyutta, Deniz ve Kıyı Koruma Alanları çalışanlarının kapasitelerini geliştirmeleri için eğitim ve uygulamalar sağlamaya başladı.

“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Muğla’nın Akyaka beldesinde faaliyete geçen DKKA Eğitim ve Uygulama Merkezi ile Türkiye, bu alanda uluslararası bir merkez haline geldi.

Bu kapsamda, WWF Akdeniz Program Ofisi ile işbirliği içinde Güney MedPAN (Akdeniz’de Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ağı) Kapasite Geliştirme Programları çerçevesinde “Deniz Koruma Alanı Yöneticileri için İletişim ve Paydaş Katılımı Eğitimi” 13-16 Haziran 2011 tarihinde Akyaka Muğla’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Arnavutluk, Cezayir, Hırvatistan, Mısır, Lübnan, Fas, Karadağ olmak üzere 8 ülkeden Deniz ve Koruma Alanları uzmanlarının eğitimi; ABD, İtalya, İspanya ve Türkiye’den, konu ile ilgili uzman eğitmenler tarafından verildi.

Üç gün süren eğitimde, Deniz Koruma Alanları yönetiminde paydaşların dahil edilmesinin önemi, paydaşların analiz edilmesi ve paydaşların sürece dahil edilmesi için kullanılabilecek araç ve yöntemlere ek olarak Deniz Koruma Alanlarının etkin yönetimi için iletişim planı ve stratejisinin geliştirilmesinin önemi, paydaşlar ile etkili iletişimi sağlamak ve hedef kitlede tutum ve davranış değişikliği yaratmak için gerekli iletişim araçlarının ve medyanın nasıl kullanılacağı konusunda teorik eğitimin yanı sıra uygulamalar da gerçekleştirildi. Eğitim sonunda Gökova ÖÇK Bölgesi’nde arazi gezisi gerçekleştirilerek alan tanıtıldı.