Deniz ve Kıyı Koruma Alanları yüzde 44 genişledi, foklar ve kaplumbağalar sevindirdi

22.01.2012
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hayat geçirilen çalışmalarla, önemli gelişmeler kaydedildi. Dört yıllık projenin, geride kalan ilk iki yılında Türkiye’deki Deniz ve Kıyı Koruma Alanları’nın (DKKA) yüzölçümü yüzde 44 oranında arttı. Proje kapsamında gösterilen çabalar, Akdeniz foku ve deniz kaplumbağalarının yuvalama sayılarında artışı da beraberinde getirdi. Balık tür ve sayılarındaki artışla birlikte, ÖÇK bölgelerindeki kirlilikte de önemli azalma gözlendi.

 

Koruma alanlarında önemli genişleme

2009 yılında başlatılan Proje kapsamında, Türkiye’nin sahip olduğu DKKA yüzölçümü, 106 bin hektar daha genişletildi. Saros Körfezi’nin Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ilan edilmesi ve Gökova ÖÇK Bölgesi’nin sınırlarının genişletilmesiyle, Türkiye’deki toplam DKKA büyüklüğü yüzde 44 oranında arttı.

Akdeniz foku ve deniz kaplumbağalarında sevindiren gelişme

DKKA’ların genişlemesine paralel olarak yürütülen su kalitesi izleme çalışmalarında da sevindirici sonuçlar ortaya çıktı. Foça ÖÇK Bölgesi’nde gözlenen Akdeniz foklarının yanı sıra Fethiye-Göcek ve Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgeleri’ndeki deniz kaplumbağalarının yuvalama sayılarındaki artışla şimdiden Proje hedeflerine ulaşıldı.

 Balıkçılığa kapalı alanlar balıkçılığın geleceğini kurtarıyor

Proje kapsamında Gökova ÖÇK Bölgesi’nde oluşturulan altı adet balıkçılığa kapalı alan; bölgedeki balık türlerinde, büyüklüklerinde ve sayılarındaki iyileşmeyi da beraberinde getirdi. Bölgedeki balıkçılar başta olmak üzere, konuyla ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşların desteği ve katkısıyla oluşturulan söz konusu bölgelerde gözlenen bu başarının ardından, Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi’nde de balıkçılığa kapalı alanların oluşturulması için çalışmalar başlatıldı.

 Kirlilik yüzde 25 azaldı

Yürütülen çalışmalar, bilinçli ve disiplinli çalışmalarla çevre kirliliğinin önüne geçilebileceğini göstermesi açısından da umut verici sonuçlar ortaya koydu. Fethiye-Göcek, Gökova ve Foça ÖÇK Bölgeleri’ndeki 37 izleme istasyonundan edinilen veriler, kirlilik seviyelerinde 2009 değerleriyle kıyaslandığında yüzde 25’ten fazla azalma olduğunu gösterdi.

 Teknik raporlar yolda

Proje kapsamında hazırlanan ve elde edilen kazanımları ortaya koyan teknik raporların da önümüzdeki gönlerde tamamlanarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.