Geleneksel turizm ÖÇK Bölgeleri’ne yetmiyor

27.01.2012
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında beş Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve bir Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen araştırmadan, gelir getirici faaliyetlerin arttırılmasına ihtiyaç duyulduğu sonucu çıktı. Bölgelerdeki kamu ve özel sektör temsilcilerinden alınan bilgiler ışığında oluşturulan araştırma sonuçlarına göre, geleneksel deniz ve güneş turizminin çeşitlendirilmesi, dalış alanlarının arttırılması, ekotrizmin ve tarıma dayalı agroturizmin geliştirilmesi, yürüyüş güzergâhlarının belirlenmesi ve organik tarımın desteklenmesi talep ediliyor.

 

Proje kapsamında, Fethiye-Göcek, Köyceğiz-Dalyan, Datça-Bozburun, Gökova ve Foça ÖÇK bölgeleri ile Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen “Deniz Koruma Alanları’nda Yeni Gelir Getirici Faaliyetlere Sosyo-Ekonomik Bakış ve Analiz” çalışmasının sonucu açıklandı.

 Kamu ve özel sektörden görüş alındı

Çalışma kapsamında adı geçen altı bölgede toplam 132 görüşme gerçekleştirildi. Konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile birlikte, bölgelerdeki ticari ve mesleki çatı örgütleri, kooperatifler ve muhtarlar gibi özel sektör temsilcileri ve yerel yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde, bölgelerde yürütülen gelir getirici faaliyetler üzerinde duruldu.

Organik tarım önemli fırsat

Araştırmadan çıkar sonuçlar, bölge sakinlerinin yani faaliyetlere açık ve istekli olduğunu ortaya çıkardı. Geleneksel deniz ve güneş turizminin çeşitlendirilmesi gerektiği görüşü tüm bölgelerde öne çıkan bir ihtiyaç olarak belirlenirken, organik tarım yöntemleri kullanılarak katma değeri yüksek tarım ürünlerinin yetiştirilmesi fırsatına dikkat çekildi.

Geleneksel yemekler tanıtılsın

Tarıma dayalı ekoturizmin ve agroturizmin geliştirilmesi ile birlikte, turizmi yılın tamamına yayacak biçimde yürüyüş güzergâhlarının belirlenmesi, tarihi ve kültürel önemi olan yerlere yönelik bilgilendirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kuş gözlemleri yapılması ve geleneksel yemek pişirme, tarım ve yerel el sanatlarının nasıl yapıldığının gösterileceği faaliyetler düzenlenmesi de önerildi.

Caretta caretta marka olabilir

Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi’nin sembolü haline gelen Caretta caretta’ların, logolaştırılarak, bölgede üretilen ürünlerin üzerine basılması önerisinin de yer aldığı raporda, bölgelerde ziyaretçi merkezlerinin kurulmasının da etkinlikler hakkında bilgi verilmesi ve ilginin çekilmesi için etkili bir yöntem olduğunun altı çizildi.