Deniz Koruma Alanları Sürdürülebilir Finansmanı için İş Geliştirme Eğitimi

25.02.2012
19-21 Mart 2012, Gazi Park Otel, ANKARA Eğitimin amacı: Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının finansal sürdürülebilirliğini geliştirmek için Denizel Biyolojik Çeşitlilik, Çevre Ekonomisi, Finansal Sürdürülebilirlik, Pazarlama ve Doğal Kaynak Envanteri ve Yönetimi konularında temel bilginin yanı sıra kullanılan araçları ve yöntemleri tanıtmak.