Foça ÖÇK Bölgesi’nin yıllık ekonomik değeri 37 milyon dolar

28.02.2012
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Foça Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde gerçekleştirilen ekonomik analiz çalışmasında, Foça ÖÇK Bölgesi’nin bir yıllık ekonomik değerinin 37 milyon ABD doları olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu miktarın “başlangıç aşamasındaki” değeri ifade ettiğine dikkat çekilen analiz raporuna göre bu değer alanın “gerçek” ekonomik değerinin altında.

 

Yeni bilgilere ulaşıldı

Alan hakkında mevcut veri ve literatür taraması ile birlikte kilit paydaşlarla yapılan görüşmelerden elde edilen verilere ve alanda yürütülen turizm anketlerine dayanan çalışma kapsamında 192 ziyaretçi, 17 turizm operatörü, 22 otel ve 26 lokanta ile anketler gerçekleştirildi. Turizm anketleri; Foça ÖÇK Bölgesi’ne gelen turist sayıları, kalış süreleri, harcamaların nitelik ve yapısı, otel doluluk oranları gibi resmi veya basılı istatistiklerde bulunmayan bilgilerin derlenmesini de sağladı.

Yıllık 37 milyon dolar “alt değer”

Yürütülen çalışmada, Foça ÖÇK Bölgesi’nin bir yıllık ekonomik değerinin 37 milyon 66 bin 203 dolar olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırma raporunda bu değerin, alanın “başlangıç aşamasındaki” temsil ettiği ekonomik değer olduğu belirtilirken, ortaya çıkarılan değerin tedarik hizmetleri (balık), düzenleme hizmetleri (karbon tutma, erozyon kontrolü ve su arıtımı), ve kültürel hizmetleri (turizm ve rekreasyon) kapsadığına dikkat çekildi.

En yüksek değeri turizm yaratıyor

Yapılan değerleme çalışmasında, Foça ÖÇK Bölgesi’ndeki balıkçılık faaliyetlerinin yıllık ekonomik değeri, 6 milyon 207 bin 254 ABD doları olarak belirlendi. “Karbon tutma” için 408 bin 218 dolar, “erozyon kontrolü” kapsamında 5 milyon 263 bin 731 dolar ve “atık su arıtımı için 882 bin dolar değer belirlenen araştırma sonuçlarına göre, turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin yıllık ekonomik değeri 24 milyon 305 bin dolar olarak tespit edildi.

Gerçek değer daha yüksek olabilir, farklı faaliyetler de incelenmeli

Raporda, turizm için kullanılan muhafazakâr tahminler ve kaile alınamayan diğer ekosistem hizmetlerinden ötürü tespit edilen bu değerin, alanın gerçek ekonomik değerinin altında olduğunun tahmin edildiği vurgulandı. Raporda ayrıca, alanda potansiyel olarak var olduğu düşünülen fakat bilimsel bilgi ve/veya veri noksanlığından incelenemeyen ekosistem hizmetleri arasında doğal ilaçlar gibi hammaddeler, genetik kaynaklar ve dekoratif ürünler; denizel ortamın mikro-iklim düzenlemesinde ve sel, fırtınadan korumadaki rolü; alanın eğitim, peyzaj ve miras değerleri gibi henüz üzerinde çalışılmamış hizmetlerin bulunduğuna da dikkat çekildi.