Foça Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi Yönetim Planı’nın Esasları Belirlendi

23.04.2011
“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” tarafından desteklenen Foça Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi Yönetim Planı’nın esasları belirlendi. Planın uygulaması için konuyla ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulması benimsenirken, Akdeniz foklarından deniz çayırlarına kadar pek çok tür, plan dâhilinde izlemeye alınacak.

Toplantı iki gün sürdü

Toplam 28 devlet kurumu, sivil toplum kuruluşu, üniversite ve meslek örgütünün temsilcilerinin 20-22 Nisan günleri gerçekleştirdiği toplantıyla, “Foça ÖÇK Bölgesi Yönetim Planının tamamlanmasına destek sağlanması” kapsamında; Yönetim Planı’nın faaliyet planlarını netleştirildi. Toplantıyla ayrıca, kurum ve kuruluşların sorumlulukları ve destekleri belirlenerek, bu faaliyet planları üzerinden iş planlarının hazırlanması aşamasına geçildi.

 

Akdeniz fokları ve deniz çayırları gözlem altında

“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” tarafından desteklenen Foça Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi Yönetim Planı’nın esasları belirlendi. Planın uygulaması için konuyla ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulması benimsenirken, Akdeniz foklarından deniz çayırlarına kadar pek çok tür, plan dâhilinde izlemeye alınacak.

 

Balık stokları takip altına alınacak

Bölgenin balık stoklarının ve balıkçılık gücünün izlenmesi konusunun da değerlendirildiği toplantıda, bu amaçla düzenli ve sürekli olarak biyolojik, ekonomik ve sosyal veri toplanmasının da önemine işaret edildi. Öte yandan, Foça ÖÇK Bölgesi’nde balıkçılık faaliyetlerinin denetim altına alınması için yapılacak çalışmalar da toplantı kapsamında ele alındı.